W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rowerowa z okazji Roku Józefa Wybickiego

2022.04.01. 11:12

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniach od 28 kwietnia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku z okazji: Roku Józefa Wybickiego

 1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Śrem 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - rowerzysta przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowa Poczta Specjalna" są:
  1. Śremski Klub Rowerowy "Warcianie" Koła PTTK OŻ Śrem,
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. Kościuszki 77,
   2. Region Sieci w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 6,
   3. Region Sieci w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8.
 3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 28 kwietnia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Śrem 1 - Manieczki - Urząd Pocztowy Koronowo 1 - Sokole Kuźnica - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - Urząd Pocztowy Kościerzyna.
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie:
  1. do dnia 26 kwietnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Śrem 1 Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". - przesyłki będą przewiezione na całej trasie tj; Urząd Pocztowy Śrem 1 - Manieczki - Urząd Pocztowy Koronowo 1 - Sokole Kuźnica - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - Urząd Pocztowy Kościerzyna,
  2. do dnia 26 kwietnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Koronowo 1 ul. Dworcowa 1, 86-010 Koronowo 1 z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". - przesyłki będą przewiezione na trasie: Urząd Pocztowy Koronowo 1 - Sokole Kużnica - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - Urząd Pocztowy Kościerzyna,
 6. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną",
  1. w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 28 kwietnia 2022 r. z hasłem: "JÓZEF WYBICKI 1747 - 1822 POCZTA ROWEROWA MANIECZKI BĘDOMIN" i przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w dniu 30 kwietnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Kościerzyna, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Rowerową z okazji Roku Józefa Wybickiego". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. W Urzędzie Pocztowym Koronowo 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 29 kwietnia 2022 r. z hasłem: "2022- Rok Józefa Wybickiego 95 lat temu Mazurek Dąbrowskiego ustanowiono polskim hymnem narodowym" i przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w dniu 30 kwietnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Kościerzyna, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Rowerową z okazji Roku Józefa Wybickiego". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Rowerowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód,
 10. z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 11. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu, Region Sieci w Bydgoszczy, Region Sieci w Gdańsku oraz podległe placówki pocztowe.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Śremski Klub Rowerowy "Warcianie" Koła PTTK OŻ Śrem.
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Rowerowej Poczty Specjalnej Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu oraz Region Sieci w Bydgoszczy Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy, Region Sieci w Gdańsku Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 1 kwietnia 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Zobacz również:

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij