W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Nagroda "Kolekcjonerstwo - Nauka i Upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2020

2021.10.19. 12:33

14 października 2021 roku, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, wręczone zostały doroczne honorowe Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego w ramach jej szóstej edycji. Nagrodę w 2016 roku ustanowiły Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

Kapituła przyznała Nagrody za rok 2020 w trzech przewidzianych regulaminem kategoriach.

I. Dla pracownika nauki - za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich Nagrodę otrzymała

Anita Soroko, za książkę "Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie". Wydawnictwo Ossolinem, Wrocław, 2020

Kapituła postanowiła także przyznać Wyróżnienie, które otrzymał

Radosław Kuty, za książkę "TATRY i ZAKOPANE w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego", Wydawnictwo Księgarnia i Antykwariat Górski "Filar", Kielce 2020.

II. Dla instytucji - za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy Nagrody otrzymali:

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach za wystawę "Chwała Pacykowianom", eksponaty ze zbiorów własnych oraz prywatnych kolekcji - Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów oraz Wojciecha Napierały. Wystawie towarzyszył katalog.

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy oraz Moderna Galerija w Lublanie (Słowenia) za wystawę "Andrzej Wróblewski. Waiting Room". Z wystawą związany jest anglojęzyczny album "Waiting room", autorstwa Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały.

III. Dla dziennikarza - za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego Nagrodę otrzymał

Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych i multimedialnych prezentacji dedykowanych Kresom zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory

Kapituła złożyła gratulacje profesorowi Krzysztofowi Pomianowi z okazji publikacji dwu pierwszych tomów monografii "Le musée, une histoire mondiale": t. I. "Du trésor au musée", Gallimard, Paris 2020, t. II. "L'ancrage européen, 1789-1850", Gallimard, Paris 2021.

Charakteryzując tegorocznych laureatów Nagrody przewodniczący jej Kapituły prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski powiedział "Myślę że nie tylko w imieniu własnym, ale i całej Kapituły mogę wyrazić wielką radość z wyraźnego poszerzenia zakresu nagrody. Mam tu na uwadze ponowne pojawienie się udziału "czynnika zagranicznego". Z jednej strony bowiem nagrodzona została autorka wybitnego opracowania naukowego zbioru polskiego znajdującego się za granicą, z drugiej zaś Fundacja oraz Galeria za organizację wystawy obrazów naszego znakomitego malarza Andrzeja Wróblewskiego w stolicy Słowenii. Niezależnie od tego nowego elementu nagradzamy oczywiście inicjatywy stanowiące swoistą klasykę naszej nagrody, a mianowicie Muzeum w Szamotułach za wystawę dwóch kolekcji prywatnych, a nadto wykorzystanie różnych innych kolekcji prywatnych w publikacji o twórczości dotyczącej Tatr i Zakopanego oraz przy opracowaniu serii prezentacji internetowych poświęconej Kresom Wschodnim. To wzbogacenie palety laureatów niewątpliwie nadaje nagrodzie nowego impulsu i jest dobrym prognostykiem na przyszłość".

Podkreślając rolę patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik zwróciła uwagę na jego związki z Warszawą

Warszawa była dla Feliksa Jasieńskiego niezwykle ważna. Tu się kształcił, wchodził w świat muzyki i sztuki. Tu także, w pracowniach młodych artystów, jego rówieśników, rodziła się jego kolekcjonerska pasja. Warszawskiej "Zachęcie" chciał w 1900 roku ofiarować swoje zbiory, których częścią była przywieziona z Paryża kolekcja sztuki japońskiej. Urażony złym przyjęciem odwołał wprawdzie donację, przenosząc się do Krakowa, ale w 1914 roku powrócił do swojego pierwotnego planu. Propozycja kolekcjonera została przyjęta z zadowoleniem, wybuch wojny uniemożliwił jednak jej realizację. Dzięki temu zbiory Jasieńskiego, ofiarowane Muzeum Narodowemu w Krakowie, nie podzieliły losu kolekcji warszawskich i przetrwały szczęśliwie następną wojnę.

Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią, obchodzącego jubileusz XV-lecia działalności jako samorządowa instytucja kultury Warszawy podkreślił kolekcjonerskie wątki w działalności kierowanej przez niego instytucji

Dom Spotkań z Historią wielokrotnie w swej działalności wystawienniczej, edytorskiej i popularyzatorskiej wykorzystywał zasoby i zbiory pochodzące z prywatnych kolekcji - zarówno tych tworzonych w przeszłości jak i tych powstających obecnie. W 2007 roku jedna z pierwszych wielkich wystaw Domu Spotkań z Historią - "Wokół pałacu i dworu"- poświęcona polskiemu ziemiaństwu była oparta w całości o fotografie z wielkiej kolekcji Janusza Przewłockiego. Z kolekcji rodzin ziemiańskich i arystokratycznych ale także wybitnych warsawanistów korzystaliśmy niejednokrotnie tworząc kolejne ekspozycje. Także w oparciu o zbiory prywatne prowadzimy od 15 już lat specjalny program poświęcony dziedzictwu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, na który składają się wystawy, publikacje, prezentacje multimedialne. We współpracy z Ośrodkiem "Karta" uruchamialiśmy serię wydawnictw albumowych "Kolekcje XX wieku". Otwartość na inicjatywy środowisk kolekcjonerskich i udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców niedostępnych na co dzień zbiorów prywatnych to jeden z ważnych aspektów naszej działalności.

Autorką dyplomu dla laureatów Nagrody jest Luiza Berdak z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Uroczystości towarzyszyła dyskusja panelowa "Kapitał i sztuka - kolekcje korporacyjne dlaczego warto?", w której wzięli udział: Aleksandra Krasny (White and Case), Vera Zalutskaya (Fundacja ING), mecenas Leszek Koziorowski (Kancelaria Gessel) oraz Konrad Szukalski (Agra Art)

Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian - honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski - przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie - wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata - sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.

Lista laureatów dotychczasowych edycji Nagrody oraz jej regulamin są dostępne na stronie www.kolekcjonerstwo.pl

Po więcej informacji prosimy o kontakt: Ryszard Kruk, telefon 603 757 654, email kruk@kolekcjonerstwo.plRyszard Kruk

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij