W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samolotowa z okazji otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia

2021.08.27. 11:25

Regulamin "Samolotowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 12 września 2021 roku z okazji Otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia

 1. "Samolotowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samolotowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej.
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej korzystając ze specjalnego środka lokomocji.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samolotowa Poczta Specjalna " są:
  1. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział bialskopodlaski,
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Lublinie, Urząd Pocztowy Biała Podlaska 1, Urząd Pocztowy Biała Podlaska 6,
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
 3. "Samolotowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 12 września 2021 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Biała Podlaska 1 - byłe lotnisko wojskowe - miejsce startu samolotu, lotnisko Hola - miejsce lądowania samolotu - Urząd Pocztowy Biała Podlaska 6.
 4. Do przemieszczenia "Samolotową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 września 2021 r. do Urzędu Pocztowego Biała Podlaska 1, Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem na kopercie: "Samolotowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie, nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą Specjalną" przyjmowane będą również na stoisku pocztowym podczas eventu z okazji Otwarcia Sali Tradycji Południowego Podlasia w dniu 12 września 2021 usytuowanym przy ul. Sidorskiej 23. Stoisko okolicznościowe będzie czynne w godzinach 11.00-14.00.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samolotową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Biała Podlaska 1 zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym o treści: "Lotnicze Tradycje Południowego Podlasia" data stosowania 12 września 2021 r. i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu ich przewiezienia samolotem i dalej dostarczone do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania samolotu, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przetransportowano samolotem Trophy TT2000 o nr. rej. SP-STTW. Pilot: Waldemar Gronostajski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych "Samolotową Pocztą Specjalną" na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za nienależyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samolotowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób, za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację " Samolotowej Poczty Specjalnej " odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Lublinie oraz podległe placówki pocztowe;
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania; przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: załoga samolotu.
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samolotowej Poczty Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oddział bialskopodlaski.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij