W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Balonowa z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona Bennetta

2021.07.29. 13:13

Regulamin "Balonowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 21 sierpnia 2021 roku z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona Bennetta - Mistrzostw Świata w lotach długodystansowych balonów gazowych

 1. "Balonowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Balonowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej.
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Balonowa Poczta Specjalna" są:
  1. Aeroklub Polski
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Bydgoszczy, Urząd Pocztowy Toruń 1,
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
   3. Polski Związek Filatelistów, Okręg Toruński.
 3. "Balonowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 21 sierpnia 2021 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Toruń 1 - Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego, miejsce startu balonu - Urząd Pocztowy będący najbliżej miejsca lądowania balonu z przesyłkami pocztowymi.
 4. Do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Toruń 1, ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: "Balonowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" przyjmowane będą również na stoisku pocztowym podczas Eventu z okazji 64. Zawodów o Puchar Gordona Bennetta w dniu 21 sierpnia 2021 (Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego).
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "64. Zawody o Puchar Gordona Bennetta" data stosowania 21 sierpnia 2021 r. i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu ich przewiezienia balonem i dalej dostarczone do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania balonu, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przetransportowano balonem". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych "Balonową Pocztą Specjalną" na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Balonowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Balonowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Bydgoszczy oraz podległe placówki pocztowe,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Załoga balonu.
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Balonowej Poczty Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy przy współpracy z Polskim Związkiem Filatelistów - Okręg Toruński.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 26 lipca 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij