W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Motocyklowa z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

2021.07.19. 11:48

Regulamin "Poczty Specjalnej Motocyklowej", organizowanej w dniu 15 sierpnia 2021 roku z okazji "100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego"

 1. "Poczta Specjalna Motocyklowa - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Poczty Specjalnej Motocyklowej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Poczta Specjalna Motocyklowa" są:
  1. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie,
   2. Region Sieci w Szczecinie.
 3. "Poczta Specjalna Motocyklowa" zostanie zorganizowana dnia 15 sierpnia 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława Andersa 22, 75-016 Koszalin.
 4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Motocyklową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Motocyklową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 1, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Motocyklowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą zwrócone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną Motocyklową" będą również przyjmowane w dniu 15 sierpnia 2021 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Motocyklową", w Urzędzie Pocztowym Koszalin 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu motocyklem na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, Władysława Andersa 22, 75-016 Koszalin. Urząd Pocztowy Koszalin 1 po otrzymaniu przesyłek umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Specjalną Motocyklową na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 1 w dniu 15.08.2021r.". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej Motocyklowej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Motocyklowej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19.07.2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij