W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Balonowa z okazji 30 ENEA Balonowy Puchar Leszna, 5-te FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów

2021.07.12. 12:36

Regulamin "Balonowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 08 sierpnia 2021 roku z okazji 30 ENEA Balonowy Puchar Leszna, 5-te FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów

 1. "Balonowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Balonowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Balonowa Poczta Specjalna" są:
  1. Koło PZF w Lesznie,
  2. Leszczyński Klub Balonowy,
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1,
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 3. "Balonowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 08 sierpnia 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Leszno 1 - Urząd Pocztowy będący najbliżej miejsca lądowania balonu z przesyłkami pocztowymi.
 4. Do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 07 sierpnia 2021 r. do Urzędu Pocztowego Leszno 1 ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno, z dopiskiem na kopercie: "Balonowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "30 ENEA Balonowy Puchar Leszna 5-te FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów" z datą stosowania 08 sierpnia 2021 r. i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie w celu ich przewiezienia BALONEM SP-BPE LESZNO i dalej dostarczone do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania balonem, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przetransportowano balonem SP-BPE LESZNO, pilot: Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych "Balonową Pocztą Specjalną" na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Balonowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Balonowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu oraz podległe placówki pocztowe,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Załoga balonu SP-BPE LESZNO, pilot: Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Balonowej Poczty Specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 08 lipca 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij