W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Wodna Tratwa Pielgrzym - FLIS JPII 2021

2021.06.09. 12:02

Regulamin Poczty Specjalnej Wodnej "Tratwa Pielgrzym - FLIS JPII 2021" zorganizowanej w dniach 03.07.2021 - 14.07.2021

 1. Poczta Specjalna Wodna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Poczty Specjalnej Wodnej:
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonych placówkach pocztowych przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka transportu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.;
  3. Docelowa placówka Poczty Polskiej S.A. po otrzymaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej Wodnej "Tratwa Pielgrzym - FLIS JPII 2021", zwana dalej Pocztą Specjalną Wodną są:
  1. Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg,
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy,
   2. RS Warszawa Województwo, RS Bydgoszcz
 3. Poczta Specjalna Wodna zostanie zorganizowana w dniach 03.07.2021 - 14.07.2021 Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą UP Wyszków - UP Toruń 1, drogami wodnymi: Rzeka Bug, Jezioro Zegrzyńskie, Narew, Wisła.
  1. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi śródlądowej oraz warunków pogodowych organizator dopuszcza transport przesyłek na trasie Wyszków - Toruń zamiennie drogą lądową.
 4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej zostaną wydane kartki okolicznościowe (bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej). Można je nabyć w Urzędach Pocztowych wymienionych w poniższej tabeli:
  Urząd PocztowyDane kontaktowe
  UP Wyszków 1
  ul. Ignacego Daszyńskiego 27
  07-200 Wyszków
  (29) 742 46 26
  UP Czerwińsk n. Wisłą
  ul. Klasztorna 4
  09-150 Czerwińsk nad Wisłą
  tel. (24) 231 50 50
  UP Włocławek 1
  Aleja Chopina 54
  87-800 Włocławek
  tel. 885-920-702, (54) 232 72 73
  Informacje o wydanych kartkach okolicznościowych dedykowanych do Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą również dostępne pod adresem http://www.poczta-polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/.
  Zamówione kartki okolicznościowe będą wysyłane wyłącznie na koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej nie będą wysyłać zamówionych kartek okolicznościowych na swój koszt, jako przesyłki służbowe.
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie do placówek pocztowych w określonych terminach wyszczególnionych poniższej tabeli, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Wodna".
  Termin przekazania
  przesyłek do przewozu
  Pocztowe Placówki NadawczeTrasa przewozu
  30.06.2021UP Wyszków 1
  ul. Ignacego Daszyńskiego 27
  07-200 Wyszków
  UP Wyszków 1 - UP Toruń 1
  05.07.2021UP Czerwińsk n. Wisłą
  ul. Klasztorna 4
  09-150 Czerwińsk nad Wisłą
  UP Czerwińsk n. Wisłą - UP Toruń 1
  09.07.2021UP Włocławek 1
  Aleja Chopina 54
  87-800 Włocławek
  UP Włocławek - UP Toruń 1
  Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną Wodną, w Pocztowych Placówkach Nadawczych, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym. Tak przygotowane przesyłki zostaną przekazane osobie upoważnionej przez współorganizatora celem przemieszczenia tratwą do UP Toruń 1, który to po ich otrzymaniu odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel o treści: "Przewieziono tratwą PIELGRZYM na trasie urząd nadania - UP Toruń 1".
 8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną Wodną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej Wodnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą, których współorganizator wykona przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej Wodnej odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci wymienione w punkcie 2 regulaminu oraz podległe im placówki pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Poczty Specjalnej Wodnej Biuro Filatelistyki Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 2 regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 09.06.2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij