W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samochodowa z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

2021.05.27. 17:53

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej" z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Samochodowej Poczty Specjalnej" są:
  1. Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" Koło Regionalne we Wrocławiu,
  2. Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu,
  3. Koło PZF nr 36 im. Franciszka Gawlika w Oleśnicy,
  4. Koło PZF nr 4 w Oleśnicy,
  5. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
   2. RS we Wrocławiu.
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 12 czerwca 2021 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą: Urząd Pocztowy Wrocław 1 - Urząd Pocztowy Wrocław 68.
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Stowarzyszenie "Żandarm" 15 lat" od dnia 1 czerwca 2021 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 12 czerwca 2021 roku do godz. 12:00 na stoisku pocztowym zorganizowanym przez UP Wrocław 1 na I piętrze budynku przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "15 lat Stowarzyszenia "Żandarm"" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu samochodem Żandarmerii Wojskowej do Urzędu Pocztowego Wrocław 68, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przesyłki przewiózł patrol Żandarmerii Wojskowej na trasie UP Wrocław 1 - UP Wrocław 68". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Samochodową Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Samochodowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 27 maja 2021 roku.źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij