W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Rowerowa Poczta Powstańcza z okazji 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

2021.05.20. 11:13

Regulamin "Rowerowej Poczty Powstańczej", organizowanej w dniu 12 czerwca 2021 roku z okazji upamiętnienia 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

 1. "Rowerowa Poczta Powstańcza" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Powstańczej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punku przyjmowania przesyłek - stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - rower przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem okolicznościowy oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowej Poczta Powstańczej" są:
  1. Bytomskie Centrum Kultury.,
  2. Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Katowicach
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 3. "Rowerowa Poczta Powstańcza" zostanie zorganizowana dnia 12 czerwca 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: stoisko pocztowe Bytomski Rynek - Urząd Pocztowy Bytom 1.
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Powstańczą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Powstańczą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do Urzędu Pocztowego Bytom 2 ul. Karola Miarki 2, 41-902 Bytom, z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Powstańcza". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Powstańczą", w Urzędzie Pocztowym Bytom 2, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica III Powstania Śląskiego" i przekazane do punku przyjmowania przesyłek - stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku następnie upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia przez członków Stowarzyszenia Rowery Zabytkowe Zabrze i dalej dostarczone do Urzędu Pocztowego Bytom 1, który umieści na nich odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "przewieziono na trasie Bytomski Rynek - UP Bytom 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Powstańczą" będą przyjmowane w dniu 12 czerwca 2021r w godzinach od 1700 do 1830 w punkcie przyjmowania przesyłek - stoisko pocztowe na Bytomskim Rynku.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiada Region Sieci w Katowicach oraz Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 20 maja 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W sprawach urzędowych najczęściej:

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij