W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Kolejowo-Motocyklowa z okazji 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

2021.04.22. 10:56

Regulamin "Kolejowo-motocyklowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 22 maja 2021 roku z okazji upamiętnienia 100. rocznicy III Powstania Śląskiego

 1. "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Kolejowo-motocyklowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do Kędzierzyna-Koźla, następnie przekazuje osobie upoważnionej z Klubu motocyklowego Troopers Of Highways MC Poland, która korzystając z motocykla przemieszcza do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna" są:
  1. Wojskowe Koło Filatelistów nr 33 w Kędzierzynie-Koźlu,
  2. Koło Filatelistów nr 15 przy MOK w Kędzierzynie-Koźlu,
  3. Klub motocyklowy Troopers Of Highways MC Poland,
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach,
   2. Region Sieci w Opolu,
   3. Region Sieci w Katowicach.
 3. "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 22 maja 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Gliwice 1 - Dworzec Kolejowy w Gliwicach - Dworzec kolejowy w Kędzierzynie-Koźlu - Góra Świętej Anny - Urząd Pocztowy Leśnica.
 4. Do przemieszczenia "Kolejowo-motocyklową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejowo-motocyklową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 maja 2021 r. do Urzędu Pocztowego Gliwice 1, ul. Zwycięstwa 28, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie: "Kolejowo-motocyklowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejowo-motocyklową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Gliwice 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica III Powstania Śląskiego 1921; wagon p.panc. Nowak z armatą Halina" i przekazane upoważnionej osobie z Regionu Sieci Opole celem przewozu pociągiem na trasie Gliwice - Kędzierzyn-Koźle, następnie motocyklem (Klub motocyklowy Troopers Of Highways MC Poland) na trasie Kędzierzyn-Koźle - Góra Świętej Anny i dalej przekazane do Urzędu Pocztowego Leśnica, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem okolicznościowym "100. rocznica III Powstania Śląskiego 1921" oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "przewieziono na trasie Gliwice - Kędzierzyn-Koźle - Leśnica". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Kolejowo-motocyklowej Poczty Specjalnej" odpowiada Region Sieci w Opolu, Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jakiego typu przesyłki filatelistyczne wysyłałeś najczęściej do kwietnia 2021 r.?

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij