W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samochodowa z okazji 76. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie

2021.04.19. 13:46

Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej", organizowanej w dniu 08 maja 2021 roku z okazji "76. rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie"

 1. "Poczta Specjalna Samochodowa - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Poczty Specjalnej Samochodowej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Poczta Specjalna Samochodowa" są:
  1. Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie,
   2. Region Sieci w Szczecinie.
 3. "Poczta Specjalna Samochodowa" zostanie zorganizowana dnia 08 maja 2021r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 4, al. Armii Krajowej 5, 75-202 Koszalin.
 4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Samochodową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06 maja 2021 r. do Urzędu Pocztowego Koszalin 4, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Samochodowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą zwrócone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Samochodową", w Urzędzie Pocztowym Koszalin 4, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "76. rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu samochodem na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 4, ul. Władysława IV, 75-345 Koszalin. Urząd Pocztowy Koszalin 4 po otrzymaniu przesyłek umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Specjalną Samochodową na trasie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 4 w dniu 08.05.2021r.". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej Samochodowej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Samochodowej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19.04.2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jakiego typu przesyłki filatelistyczne wysyłałeś najczęściej do kwietnia 2021 r.?

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij