W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Tramwajowa z okazji uruchomienia zmodernizowanej linii tramwajowej "Nr 1" w Gorzowie Wielkopolskim

2020.12.02. 12:26

Regulamin "Poczty Specjalnej Tramwajowej", organizowanej w dniu 18 grudnia 2020 roku z okazji uruchomienia zmodernizowanej linii tramwajowej "Nr 1" w Gorzowie Wielkopolskim

 1. "Poczta Specjalna Tramwajowa - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. na jej wniosek. W ramach organizacji " Poczty Specjalnej Tramwajowej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Poczta Specjalna Tramwajowej" są:
  1. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim,
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie.
 3. "Poczta Specjalna Tramwajowa" zostanie zorganizowana dnia 18 grudnia 2020r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski na trasie: ul. Dowgielewiczowej - Wieprzyce - Urząd Pocztowy Gorzów Wlkp. 1
 4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Tramwajową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Tramwajową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do Urzędu Pocztowego Gorzów Wlkp. 1 z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Tramwajowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą zwrócone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Tramwajową", w Urzędzie Pocztowym Gorzów Wlkp. 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Uruchomienie Zmodernizowanej linii tramwajowej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu tramwajem na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski na trasie: ul. Dowgielewiczowej - Wieprzyce - Urząd Pocztowy Gorzów Wlkp. 1. Urząd Pocztowy Gorzów Wlkp. 1 po otrzymaniu przesyłek umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Specjalną Tramwajową na trasie linii tramwajowej Nr 1 w dniu 18.12.2020". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej Tramwajowej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Tramwajowej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 02.12.2020 roku.

Informacja dodatkowa

W UP Gorzów Wlkp. 1 dostępne są jeszcze kartki okolicznościowe dedykowane imprezie:

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Najlepszy pomysł na wydawnictwa o ograniczonym nakładzie to:

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij