W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rowerowa z okazji 100. rocznicy urodzin Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

2004.09.10. 16:28

Regulamin Poczty Rowerowej organizowanej z okazji 100-ej rocznicy urodzin Arcybiskupa - metropolity poznańskiego Antoniego Baraniaka i nadania Jego imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Mchy

  1. Organizatorem "Poczty Rowerowej" jest Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie, Urząd Miejski w Książu Wlkp., Urząd Miejski w Śremie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Mchach oraz Śremskie Koło PZF. Ponadto udział mają parafia p.w. Matki Bożej Wniebowziętej oraz parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach.
  2. Przewiezienie przesyłek "Pocztą Rowerową" odbędzie się w dniu 4 października 2004 roku na trasie Śrem - Książ Wlkp. - Sebastianowo - Mchy.
  3. Do przewozu "Pocztą Rowerową" dopuszczone zostaną priorytetowe i ekonomiczne listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przewiezione do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich przygotowaniu, w tym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami i dokładnym zaadresowaniu, należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 27 września 2004 roku na adres: Urząd Pocztowy Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1 z dopiskiem "Poczta Rowerowa".
  5. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym i ewentualnym naklejeniu nalepki polecenia Urząd Pocztowy Śrem 1 wyda upoważnionemu rowerzyście.
  6. Przesyłki po przewiezieniu "Pocztą Rowerową" na trasie Śrem - Książ Wlkp. - Sebastianowo - Mchy zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Książ Wlkp. na stoisku zlokalizowanym w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mchach.
  7. Pracownik UP Książ Wlkp. zaopatrzy przesyłki w okolicznościowy datownik: "Nadanie imienia Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Szkoła Podstawowa - Gimnazjum - 04.10.2004 Mchy" oraz pieczątkę o treści "Przewieziono Pocztą Rowerową na trasie Śrem - Książ Wlkp. - Sebastianowo - Mchy", a następnie przekaże je do dalszej eksploatacji celem doręczenia adresatom.
  8. Za prawidłową realizację przewozu "Pocztą Rowerową" odpowiada Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu oraz Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie.
  9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrekcję Generalną Poczty Polskiej w dniu 06 września 2004 roku.

Z-ca Dyrektora Generalnego PP
Dyrektor Pionu Usług Pocztowych
Czesław Kowalski

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij