W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Kolejowa z okazji 175 lat kolei w Kędzierzynie-Koźlu

2020.10.04. 18:51

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 23 października 2020 roku z okazji upamiętnienia 175 lat kolei w Kędzierzynie-Koźlu

 1. "Kolejowa Poczta Specjalna - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Kolejowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowa Poczta Specjalna" są:
  1. Wojskowe Koło Filatelistów nr 33 w Kędzierzynie-Koźlu.,
  2. Polski Związek Filatelistów Koło nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  3. POLREGIO Sp. z o.o.
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach,
   2. Region Sieci w Opolu.
 3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 23 października 2020r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Opole 1 - Dworzec Kolejowy w Opolu - Dworzec kolejowy w Kędzierzynie-Koźlu - Urząd Pocztowy Kędzierzyn-Koźlu 4.
 4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 października 2020 r. do Urzędu Pocztowego Opole 1, z dopiskiem na kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Opole 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Parowóz Tkt-48-127 przy stacji kolejowej Opole Główne" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu pociągiem na trasie Opole - Kędzierzyn-Koźle i dalej przekazania do Urzędu Pocztowego Kędzierzyn-Koźle 4, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem okolicznościowym "Parowóz Ty2-2118 przy stacji kolejowej Kędzierzyn-Koźle" oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "175 lat kolei w Kędzierzynie-Koźlu Poczta Kolejowa Opole -Kędzierzyn-Koźle". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 02.10.2020 roku.źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jak najczęściej kupujesz akcesoria filatelistyczne?

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij