W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Kolejowa Wspólna Sprawa 1944

2020.07.22. 13:59

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna sprawa 1944!", organizowanej w dniu 01 sierpnia 2020 roku z okazji upamiętnienia 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego

 1. "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna sprawa 1944!":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  (dalej - "Poczta Specjalna").
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" są:
  1. Fundacja Kochania Poznania.,
  2. Fundacja Rysy,
  3. Fundacja Instytut Poznański,
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   2. Region Sieci Poznań.
 3. "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!" zostanie zorganizowana dnia 01 sierpnia 2020 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Poznań 2 - Dworzec Kolejowy w Poznaniu - Dworzec kolejowy w Warszawie - Urząd Pocztowy Warszawa 1.
 4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną - Wspólna sprawa 1944!" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe można nabyć w Urzędzie Pocztowym:
  - UP Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl.
  Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Poznań 2 nr 10132025500290064500007323.
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną - Wspólna sprawa 1944!" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 12:00 do Urzędu Pocztowego Poznań 2, z dopiskiem na kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944!". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną - Wspólna sprawa 1944!", w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "POZNAŃ - WARSZAWA - WSPÓLNA SPRAWA 1944" i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu pociągiem na trasie Poznań - Warszawa i dalej przekazania do Urzędu Pocztowego Warszawa 1, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono pociągiem w ramach projektu Wspólna sprawa 1944 w dniu 01.08.2020 r.". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej Wspólna sprawa 1944! z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej - Wspólna sprawa 1944!" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 lipca 2020 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij