W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie na najładniejsze znaczki i kartki wydane w 2019 roku
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Piesza z okazji 100. rocznicy wejścia w życie Traktatu Wersalskiego Skoroszów - Igłowice

2019.12.20. 08:07

Regulamin "Poczty Pieszej" organizowanej z okazji 100. rocznicy wejścia w życie Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Rychtal i okolice włączono w granice II Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poczta Piesza Specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Poczty Pieszej Specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmie do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, ostempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpieczy pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Osoba upoważniona, wyznaczona przez współorganizatora Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej odbierze z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieści się pieszo na wyznaczonej trasie do docelowej placówki pocztowej.
  3. Poczta Polska po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, ostempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej (stosowany jako datownik placówki oddawczej na stronie adresowej na życzenie filatelistów) i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Organizatorami "Poczty Pieszej" są:
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej,
  • Wydawnictwo Namislavia,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci we Opolu,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu,
  • Poczta Polska S.A. Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Katowicach,
  • Poczta Polska S.A. Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Poznaniu.
 3. "Poczta Piesza" zostanie zorganizowana w dniu 10.01.2020 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Skoroszów (obszar obsługiwany przez Urząd Pocztowy Rychtal, Region Sieci w Poznaniu) - do miejscowości Igłowice (obszar obsługiwany przez Urząd Pocztowy Namysłów, Region Sieci w Opolu).
 4. Do obrotu "Pocztą Pieszą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe zagraniczne nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 5. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Pieszą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Poczta Piesza" w terminie do dnia 8 stycznia 2020 roku na adres Urząd Pocztowy Rychtal ul. Namysłowska 14, 63-630 Rychtal. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Pieszą" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: 100. rocznica wejścia w życie Traktatu Wersalskiego - Kształtowanie granic II RP - Rychtal i okolice w Polsce!, Kamień graniczny przy szosie Rychtal-Namslau - K 382 - P i przekazane upoważnionej osobie celem przeniesienia na wyznaczonej trasie.
 7. Po przeniesieniu "Pocztą Pieszą" przesyłki zostaną na miejscu przekazane upoważnionej osobie z UP Namysłów, a następnie pracownik UP Namysłów przekaże je do placówki pocztowej, gdzie zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przeniesiono Pocztą Pieszą ze Skoroszowa do Igłowic ". Następnie przesyłki zostaną przekazane do dalszej eksploatacji celem doręczenia adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonuje przemieszczenie przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Pieszą" odpowiadają: Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19 grudnia 2019 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jak duże arkusze znaczków zbierasz?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij