W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Piesza z okazji 100. rocznicy wejścia w życie Traktatu Wersalskiego Skoroszów - Igłowice

2019.12.20. 08:07

Regulamin "Poczty Pieszej" organizowanej z okazji 100. rocznicy wejścia w życie Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Rychtal i okolice włączono w granice II Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poczta Piesza Specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Poczty Pieszej Specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmie do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, ostempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpieczy pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Osoba upoważniona, wyznaczona przez współorganizatora Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej odbierze z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieści się pieszo na wyznaczonej trasie do docelowej placówki pocztowej.
  3. Poczta Polska po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, ostempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej (stosowany jako datownik placówki oddawczej na stronie adresowej na życzenie filatelistów) i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Organizatorami "Poczty Pieszej" są:
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Namysłowskiej,
  • Wydawnictwo Namislavia,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci we Opolu,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu,
  • Poczta Polska S.A. Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Katowicach,
  • Poczta Polska S.A. Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Poznaniu.
 3. "Poczta Piesza" zostanie zorganizowana w dniu 10.01.2020 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Skoroszów (obszar obsługiwany przez Urząd Pocztowy Rychtal, Region Sieci w Poznaniu) - do miejscowości Igłowice (obszar obsługiwany przez Urząd Pocztowy Namysłów, Region Sieci w Opolu).
 4. Do obrotu "Pocztą Pieszą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe zagraniczne nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 5. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Pieszą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Poczta Piesza" w terminie do dnia 8 stycznia 2020 roku na adres Urząd Pocztowy Rychtal ul. Namysłowska 14, 63-630 Rychtal. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Pieszą" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: 100. rocznica wejścia w życie Traktatu Wersalskiego - Kształtowanie granic II RP - Rychtal i okolice w Polsce!, Kamień graniczny przy szosie Rychtal-Namslau - K 382 - P i przekazane upoważnionej osobie celem przeniesienia na wyznaczonej trasie.
 7. Po przeniesieniu "Pocztą Pieszą" przesyłki zostaną na miejscu przekazane upoważnionej osobie z UP Namysłów, a następnie pracownik UP Namysłów przekaże je do placówki pocztowej, gdzie zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przeniesiono Pocztą Pieszą ze Skoroszowa do Igłowic ". Następnie przesyłki zostaną przekazane do dalszej eksploatacji celem doręczenia adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonuje przemieszczenie przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Pieszą" odpowiadają: Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19 grudnia 2019 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jakiego typu przesyłki filatelistyczne wysyłałeś najczęściej do kwietnia 2021 r.?

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij