W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie na najładniejsze znaczki i kartki wydane w 2019 roku
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Tramwajowa Poczta Specjalna z okazji 300 lat Poznańskich Bambrów

2019.10.08. 13:22

Regulamin "Tramwajowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 19 października 2019 r. z okazji 300 lat Poznańskich Bambrów

 1. Tramwajowa Poczta Specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Tramwajowej Poczty Specjalnej:
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Pracownik Poczty Polskiej S.A. odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  (dalej - "Poczta Specjalna").
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Tramwajowa Poczta Specjalna" są:
  1. Towarzystwo Bambrów Poznańskich,
  2. MPK w Poznaniu Spółka z o.o.,
  3. Stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   2. Region Sieci Poznań.
 3. "Tramwajowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 19 października 2019 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Poznań 9 - Urząd Pocztowy Poznań 1.
 4. Do przemieszczenia "Tramwajową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe można nabyć w Urzędach Pocztowych:
  - UP Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl.
  Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Poznań 2 nr 10132025500290064500007323.
  - UP Poznań 9 pod adresem: ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl.
  Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Poznań 9 nr 31132025500290064500007139.
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Tramwajową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 października 2019 r. do Urzędu Pocztowego Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, Poznań 9, z dopiskiem na kopercie: "Tramwajowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Tramwajową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: 300 lat Poznańskich Bambrów i przekazane upoważnionej osobie celem przewozu tramwajem do Urzędu Pocztowego Poznań 1, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono tramwajem". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Tramwajowej Poczty Specjalnej" Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 08 października 2019 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jak duże arkusze znaczków zbierasz?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij