W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

III Oleśnicka Bajk Poczta

2019.10.07. 10:46

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej" p.t. "III Oleśnicka Bajk Poczta", organizowanej z okazji Krajowej Wystawy Filatelistycznej "100. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża" Wrocław 2019

 1. Rowerowa Poczta specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  (dalej - "Rowerowa Poczta Specjalna").
 2. Współorganizatorami Rowerowej Poczty Specjalnej pt. "III Oleśnicka Bajk Poczta" są:
  1. Koło PZF nr 4 w Oleśnicy - Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów,
  2. Nieformalna Grupa Rowerowa "Oleśnica Bajk Stajl",
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
   2. RS Wrocław.
 3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 26 października 2019 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej "100. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża" Wrocław 2019)
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Krajowa Wystawa Filatelistyczna 100. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża Wrocław 2019" od dnia 12 października 2019 roku można będzie kupić w cenie 1,10 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1 mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica (up-olesnica-256893@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25 października 2019 r. do Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica Śląska 1, z dopiskiem na kopercie "Rowerowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną, w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "III Oleśnicka Bajk Poczta Oleśnica - Wrocław (33 km) na 100-lecie PCK. Welocyped (1861) - Pierre Michaux" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu rowerem do Urzędu Pocztowego Wrocław 1 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej "100. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża" Wrocław 2019), który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dzienny oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono pocztą rowerową na trasie Oleśnica - Wrocław". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Rowerową Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Rowerowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 07 października 2019 roku.źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W plebiscycie na najładniejsze znaczki:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij