W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Samochodowa Poczta Specjalna "Wolni od nienawiści"

2019.09.20. 11:27

Regulamin Samochodowej Poczty Specjalnej "Wolni od nienawiści" organizowanej dla upamiętnienia 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

 1. Samochodowa Poczta Specjalna "Wolni od nienawiści" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. Organizatorami są:
  - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy
  - Region Sieci w Bydgoszczy
  • Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  • Poczta Polska stempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Samochodowa Poczta Specjalna "Wolni od nienawiści" zostanie zorganizowana w dniu 18.10.2019 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: UP Bydgoszcz 1 - UP Włocławek 1
 3. Do przemieszczenia Samochodową Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki pocztowe, przeznaczone do przemieszczenia Samochodową Pocztą Specjalną po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie zobowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.10.2019 do UP Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Samochodową Pocztą Specjalną, w UP Bydgoszcz 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane upoważnionej osobie do przewozu samochodem do UP Włocławek 1, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym. Dodatkowo na przesyłkach pracownik UP Włocławek 1 umieści stempel o treści: "Przewieziono samochodem na trasie UP Bydgoszcz 1 - UP Włocławek 1".
 6. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Samochodową Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 7. Za prawidłową realizację Samochodowej Poczty Specjalnej odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 20.09.2019 roku.

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Od jak dawna zbierasz koperty FDC

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij