W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Historyczna Poczta Frombork

2019.09.04. 09:00

Regulamin "Historycznej Poczty Frombork", organizowanej z okazji upamiętnienia 25. rocznicy nadania miana Pomnika Historii Zespołowi Katedralnemu we Fromborku

 1. Poczta specjalna jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
  (dalej - "Poczta Specjalna")
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Historyczna Poczta Frombork" są:
  1. Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej,
  2. Muzeum Pomnika Historii we Fromborku,
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
   2. RS Olsztyn.
 3. "Historyczna Poczta Frombork" zostanie zorganizowana w dniu 17.09.2019 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi trasą: FUP Braniewo 1 we Fromborku - UP Elbląg 1 - UP Olsztyn 1.
 4. Do przemieszczenia "Historyczną Pocztą Frombork" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe, przeznaczone do przemieszczenia "Historyczną Pocztą Frombork" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie zobowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.09.2019 do FUP Braniewo 1, ul. Pocztowa 9, 14-530 Frombork, z dopiskiem na kopercie "Historyczna Poczta Frombork". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Historyczną Pocztą Frombork", w FUP Braniewo 1 we Fromborku, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i następnego dnia, tj. 18.09.2019 przekazane upoważnionej osobie do przewozu samochodem do UP Elbląg 1, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym. Tak przygotowane przesyłki zostaną przekazane do przemieszczenia samolotem do UP Olsztyn 1, który odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel o treści: "Przemieszczono na trasie FUP Braniewo 1 - UP Elbląg 1 - UP Olsztyn 1".
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkód wyrządzonych w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Historycznej Poczty Frombork" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 03.09.2019 roku.źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij