W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Motocyklowa z okazji VIII Pikniku w Mundurze

2019.07.25. 16:20

Regulamin "Poczty Specjalnej Motocyklowej" z okazji "VIII Piknik w Mundurze - 99. rocznica Bitwy Warszawskiej" zorganizowanej w dniu 15.08.2019

 1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Motocyklowej" są:
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
  • Region Sieci w Szczecinie
  • Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
 2. "Poczta Specjalna Motocyklowa" z okazji "VIII Piknik w Mundurze - 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej" zostanie zorganizowana w dniu od 15.08.2019r. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 9, ul. Władysława IV 22 A, 75-346 Koszalin.
 3. Do przewiezienia "Pocztą Specjalną Motocyklową" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną Motocyklową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12.08.2019 r. na adres: Urząd Pocztowy Koszalin 9, ul. Władysława IV 22 A, 75-346 Koszalin, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Motocyklowa". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Koszalin 9 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną Motocyklową" będą również przyjmowane w dniu 15 sierpnia 2019 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin.
 6. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną Motocyklową" pracownicy Urzędu Pocztowego Koszalin 9 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi motoru celem przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.
 7. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Motocyklową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Koszalin 9, opatrzone stempelkiem dodatkowym "Przewieziono Pocztą Specjalną Motocyklową na trasie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 9 w dniu 15.08.2019. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą Specjalną Motocyklową" odpowiadają:
  • w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci w Szczecinie, Urząd Pocztowy Koszalin 9,
  • w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
  • w zakresie prawidłowego przebiegu "poczty specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
 9. Więcej informacji dotyczących Poczty Specjalnej Motocyklowej udziela Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Pan Dariusz Janowski, tel. 502 012 507, email: dariusz.janowski@poczta-polska.pl .
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 25 lipca 2019 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W ostatnich kilku latach kupuję polskich znaczków:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij