W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Piesza Poczta Harcerska z okazji 75. rocznicy powstania Harcerskiej Poczty Polowej

2019.07.03. 09:14

Regulamin "Poczty Pieszej Harcerskiej" organizowanej z okazji 75. rocznicy powstania Harcerskiej Poczty Polowej

Organizatorami "Poczty Pieszej Harcerskiej" są:

 1. "Poczta Piesza Harcerska" zostanie zorganizowana w dniu 6 sierpnia 2019 roku. Przeniesienie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko przy Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu) - Urząd Pocztowy Wrocław 32 - obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu.
 2. Do przeniesienia "Pocztą Pieszą Harcerską" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 3. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe "6 Sierpnia - Dzień Poczt Harcerskich" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej od dnia 16 lipca 2019 roku można będzie kupić w cenie 1,10 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl).
 4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą Harcerską" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 roku na adres: Urząd Pocztowy Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Poczta Piesza Harcerska".
 5. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą Harcerską" będą również przyjmowane na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w dniu 6 sierpnia 2019 roku w godz. 10:00-12:00.
 6. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą Harcerską" zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Wrocław 1 datownikiem okolicznościowym z hasłem: "75. rocznica powstania Harcerskiej Poczty Polowej".
 7. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pocztą Pieszą Harcerską" pracownicy Urzędu Pocztowego Wrocław 1 o godz. 12:00 przekażą upoważnionej osobie, która w asyście innych osób, przeniesie je do Urzędu Pocztowego Wrocław 32
 8. Po przeniesieniu przesyłki zostaną przekazane pracownikowi Urzędu Pocztowego Wrocław 32, gdzie zostaną ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym i stemplem dodatkowym o treści: "Przeniesiono Pocztą Pieszą Harcerską na trasie MPiT we Wrocławiu - Rynek we Wrocławiu".
 9. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przeniesienia "Pocztą Pieszą Powstańczą" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 10.06.2019 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Od jak dawna zbierasz koperty FDC

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij