W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Maltańska Poczta Samolotowa z okazji 500 lecia pobytu Matki Bożej z Damaszku w La Valletta

2019.05.13. 11:22

Regulamin "Maltańskiej Poczty Samolotowej Olsztyn - La Valletta - Olsztyn" organizowanej z okazji 500 lecia pobytu Matki Bożej z Damaszku w La Valletta

 1. Organizatorami "Maltańskiej Poczty Samolotowej Olsztyn - La Valletta - Olsztyn"są:
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
  • Biuro Współpracy Międzynarodowej,
  • Region Sieci w Olsztynie,
  • Wydział Ekspedycyjno - Rozdzielczy w Warszawie,
  • Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej,
  • Kapelanat ZPKM,
 2. Maltańska Poczta Samolotowa Olsztyn - La Valletta - Olsztyn" zostanie zorganizowana okazji 500 lecia pobytu Matki Bożej z Damaszku w La Valletta dnia 18.05.2019 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą: Urząd Pocztowy Olsztyn 10 - La Valletta - Urząd Pocztowy Olsztyn 1.
 3. Do przewozu "Maltańską Pocztą Samolotową Olsztyn - La Valletta - Olsztyn" zostaną dopuszczone listy priorytetowe nierejestrowane i polecone oraz kartki priorytetowe opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym, (w tym również opatrzone specjalną nalepką, wydaną przez współorganizatora tj. Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej pod adresem: www.filatelia-maltanska.pl. Składanie zamówień e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com.) i zaadresowane:

  Imię i Nazwisko
  Post Office
  LA VALLETTA
  POSTE RESTANTE
  RETOUR A L'EXPEDITEUR

 4. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Maltańską Pocztą Samolotową Olsztyn - La Valletta - Olsztyn", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.05.2019 na adres: Urząd Pocztowy Olsztyn 10, ul. Kazimierza Jaroszyka 21, 10-687 Olsztyn z dopiskiem na kopercie: "Maltańska Poczta Samolotowa Olsztyn - La Valletta - Olsztyn". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt. W zamkniętej kopercie z przesyłką przeznaczoną do przemieszczenia "Maltańską Pocztą Samolotową Olsztyn - La Valletta - Olsztyn" należy umieścić również opatrzoną znaczkami zgodnie z obowiązującym cennikiem kopertę z adresem zwrotnym, na który należy przesłać opracowane przesyłki.
 5. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Maltańską Pocztą Samolotową Olsztyn - La Valletta - Olsztyn", w Urzędzie Pocztowym Olsztyn 10 zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane osobie upoważnionej do przewozu do Urzędu Warszawa WER, który sporządzi z otrzymanych przesyłek filatelistycznych odsyłkę w dniu 17.05.2019,
 6. Wylot z Warszawy na Maltę nastąpi o godz. 9:40 Nr lot: LX 1343 ZRH/LX 4370. Poczta w La Valletta odatuje przesyłki 18.05.2019 i umieści w oddzielnej odsyłce i zwróci drogą lotniczą do WER w Warszawie. Następnie przesyłki zostaną przekazane do Urzędu Pocztowego Olsztyn 1, a ten odatuje każdą przesyłkę datownikiem eksploatacyjnym oraz na przesyłce umieści stempel o treści: "Przemieszczono na trasie UP Olsztyn 10 - La Valletta - UP Olsztyn 1"
 7. Przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację "Maltańskiej Poczty Samolotowej Olsztyn - La Valletta - Olsztyn" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku i Region Sieci w Olsztynie.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 13.05.2019 roku.

Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art. 58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W ostatnich kilku latach kupuję polskich znaczków:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij