W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Wodna z okazji Rejsu Tratwy PIELGRZYM 2019

2019.04.29. 18:08

Regulamin "Poczty Specjalnej Wodnej" z okazji Rejsu Tratwy PIELGRZYM 2019 zorganizowanej w dniach 18.05.2019 - 19.07.2019

 1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Wodnej" są:
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu
  • Region Sieci w Krakowie, Lublinie, Warszawa Województwo, w Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie
  • Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg
 2. "Poczta Specjalna Wodna" z okazji "Rejsu Tratwy PIELGRZYM" zostanie zorganizowana w dniach od 18.05.2019 do 19.07.2019. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: UP Kraków 1 - UP Kołobrzeg 1 drogami wodnymi: Wisła, Kanał Bydgoski, Noteć, Warta, Odra, Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie.
 3. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi morskiej oraz warunków pogodowych organizator dopuszcza transport przesyłek na trasie Szczecin - Kołobrzeg zamiennie na pokładzie jachtu morskiego lub drogą lądową.
 4. Do przewiezienia "Pocztą Specjalną Wodną" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej zostaną wydane okolicznościowe kartki pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej. Można je nabyć w Urzędach Pocztowych:
  Urząd PocztowyDane kontaktowe
  UP Kraków 1
  ul. Westerplatte 20
  31-045 Kraków
  e-mail: up-krakow-230691@poczta-polska.pl
  nr konta: Bank Pocztowy 43 1320 2550 0270 0629 0000 4175
  tel. (12) 421 44 89, (12) 422 24 97, (12) 421 57 42, (12) 421 14 91
  UP Kazimierz Dolny
  ul. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 2
  24-120 Kazimierz Dolny
  tel. (81) 881 05 15, (81) 881 05 00
  UP Płock 1
  Bielska 14 B
  09-400 Płock
  tel. (24) 262 76 92, (24) 262 03 55, (24) 262 56 85
  UP Nakło nad Notecią 1
  ul. Pocztowa 9
  89-100 Nakło nad Notecią
  tel. (52) 385 26 00, (52) 385 24 06
  UP Krzyż Wielkopolski 1
  ul. Jana Pawła II 3
  64-761 Krzyż Wielkopolski
  e-mail: up-krzyzwielkopolski-248859@poczta-polska.pl
  nr konta UP Krzyż Wlkp. 79 1320 2550 0300 0651 0000 7520
  (67) 256 40 02, (67) 256 42 12, (67) 256 55 50
  UP Gorzów Wielkopolski 1
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 4
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  tel. (95) 721 01 30, (95) 721 02 15
  UP Szczecin 1
  ul. Bogurodzicy 1
  70-405 Szczecin
  tel. 887 331 056, (91) 440 14 21
  Informacje o wydanych kartkach pocztowych dedykowanych do Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą również dostępne pod adresem http://www.poczta-polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/.
  Zamówione kartki pocztowe będą wysyłane wyłącznie na koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej nie będą wysyłać zamówionych kartek pocztowych na swój koszt jako przesyłki służbowe.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Poczta Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać do Urzędu Pocztowego z którego Poczta specjalna ma zostać przewieziona z dopiskiem na kopercie "Poczta Wodna" w zamkniętej kopercie za zachowaniem terminów w poniższej tabeli:
  Termin przekazania przesyłek do przewozuPlacówka nadawczaTrasa przewozu
  16.05.2019UP Kraków 1
  ul. Westerplatte 20
  31-045 Kraków
  UP Kraków 1 - UP Kołobrzeg 1
  18.05.2019UP Kazimierz Dolny
  ul. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 2
  24-120 Kazimierz Dolny
  UP Kazimierz Dolny - UP Kołobrzeg 1
  20.06.2019UP Płock 1
  Bielska 14 B
  09-400 Płock
  UP Płock 1 - UP Kołobrzeg 1
  27.06.2019UP Nakło nad Notecią 1
  ul. Pocztowa 9
  89-100 Nakło nad Notecią
  UP Nakło nad Notecią 1 - UP Kołobrzeg 1
  02.07.2019UP Krzyż Wielkopolski 1
  ul. Jana Pawła II 3
  64-761 Krzyż Wielkopolski
  UP Krzyż Wielkopolski 1 - UP Kołobrzeg 1
  03.07.2019UP Gorzów Wielkopolski 1
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 4
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  UP Gorzów 1 - UP Kołobrzeg 1
  10.07.2019UP Szczecin 1
  ul. Bogurodzicy 1
  70-405 Szczecin
  UP Szczecin 1 - UP Kołobrzeg 1
  Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędów Pocztowych wymienionych w tabeli powyżej po wskazanym terminie przekazania do przewozu nie zostaną przyjęte do opracowania. Przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej po terminie zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną Wodną" zostaną w urzędach pocztowych wymienionych w punkcie 5 regulaminu ostemplowane datownikiem okolicznościowym odpowiednim do miejscowości nadania.
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną Wodną" pracownicy urzędów pocztowych wymienionych w punkcie 5 regulaminu przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi statku wodnego celem przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.
 9. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Wodną" przesyłki zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Kołobrzeg 1 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono tratwą PIELGRZYM na trasie urząd nadania - UP Kołobrzeg 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą Specjalną Wodną" odpowiadają:
  • w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci wymienione w punkcie 1 regulaminu oraz podległe im placówki pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu,
  • w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu
  • w zakresie prawidłowego przebiegu "poczty specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 1 regulaminu.
 11. Więcej informacji dotyczących Poczty Specjalnej Wodnej udziela Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Pan Dariusz Janowski, tel. 502 012 507, email: dariusz.janowski@poczta-polska.pl .
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 29 kwietnia 2019 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij