W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samolotowa z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu im. Wandy Modlibowskiej

2019.03.21. 13:50

Regulamin "Poczty samolotowej" organizowanej w dniu 25 maja 2019 r. z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu im. Wandy Modlibowskiej

 1. Organizatorami "Poczty samolotowej" są:
  • Aeroklub Poznański,
  • Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
  • Region Sieci w Poznaniu, UP Swarzędz 1, UP Grodzisk Wlkp., UP Poznań 2.
 2. "Poczta samolotowa" zostanie zorganizowana w dniu 25 maja 2019 r. z okazji 100. rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu. Przewóz przesyłek nastąpi na trasach:
  A. UP Swarzędz 1 - lotnisko w Kobylnicy - z międzylądowaniem na lotnisku w Kąkolewie dalej - lotnisko w Kobylnicy - UP Poznań 2, zwana dalej pocztą specjalną na trasie "A",
  B. UP Grodzisk Wlkp.- stoisko okolicznościowe na lotnisku w Kąkolewie - lotnisko w Kąkolewie - lotnisko w Kobylnicy - UP Poznań 2, zwana dalej pocztą specjalną na trasie "B".
  Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji: można nabyć w Urzędach Pocztowych:
  • UP Swarzędz 1 pod adresem: ul. Dworcowa 7, 62-017 Swarzędz, tel. 519-034-733 lub 885-870-520, e-mail: up-swarzedz-334520@poczta-polska.pl.
   Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Swarzędz 1 nr 12132025500290064600007400.
  • UP Grodzisk Wielkopolski pod adresem: ul. Bukowska 2, 62-065 Grodzisk Wlkp., tel. 885-900-994 lub 614445874, e-mail: up-grodziskwielkopolski-241522@poczta-polska.pl.
   Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Grodzisk Wlkp. nr 60132025500290064600007118.
  • UP Poznań 2 pod adresem: ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2, tel. 885-951-557, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl.
   Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego dla UP Poznań 2 nr 10132025500290064500007323.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 maja 2019 roku na adres wybranego Urzędu Pocztowego UP Swarzędz 1 lub UP Grodzisk Wlkp. (adresy powyżej), w zależności od tego z którego UP ma być Poczta specjalna przewieziona z dopiskiem na kopercie "Poczta samolotowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą specjalną" do przewiezienia przesyłek tylko na trasie "B" będą również przyjmowane w dniu 25 maja 2019 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym podczas festynu na lotnisku w Kąkolewie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą specjalną" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym:
  • w UP Swarzędz 1 dla trasy "A" z hasłem: 100 LAT AEROKLUBU POLSKIEGO W POZNANIU Poczta samolotowa Lotnisko Kobylnica oraz
  • w UP Grodzisk Wlkp. dla trasy "B" z hasłem: 100 LAT AEROKLUBU POLSKIEGO W POZNANIU Poczta samolotowa Lotnisko Kąkolewo.
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą specjalną" po ich opracowaniu w poszczególnych Urzędach Pocztowych: Swarzędz 1 oraz Grodzisk Wlkp. oraz na stoisku okolicznościowym organizowanym przez Urząd Pocztowy Grodzisk Wlkp. zostaną przekazane upoważnionym osobom, które dalej przekażą przesyłki upoważnionemu pilotowi samolotu celem przewiezienia ich na określonej wcześniej trasie.
 9. Po przewiezieniu "Pocztą specjalną" przesyłki zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono samolotem Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej pilot Andrzej Rybski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą specjalną" odpowiada:
  • w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Poznaniu, UP Swarzędz 1, UP Grodzisk Wlkp., UP Poznań 2,
  • w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Aeroklub Poznański,
  • w zakresie prawidłowego przebiegu "poczty specjalnej" Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 14 marca 2019 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Wysyłając paczkę krajową wybierasz:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij