W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Kutrowa z okazji 5-tej rocznicy morskiej pielgrzymki rybaków na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sopocie

2004.05.24. 16:04, 2004.05.25. 16:38

Regulamin "Poczty Kutrowej" z okazji 5-tej rocznicy morskiej pielgrzymki rybaków na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sopocie

 1. Z okazji 5-tej rocznicy morskiej pielgrzymki rybaków na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sopocie zostaje zorganizowana w dniu 5.06.2004 roku "POCZTA KUTROWA" na trasie Jastarnia - Sopot.
 2. Organizatorem "POCZTY KUTROWEJ" jest Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Jastarni oraz działająca w imieniu Zarządu Pomorskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Gdańsku - Grupa Gdańska Klubu Św. Gabriela. Siedzibą organizacyjną jest Zarząd Pomorski Okręgu PZF Gdańsk ul. Straganiarska 28/30.
 3. Trasa "POCZTY KUTROWEJ" przebiega z miejscowości Jastarnia - Zatoką Gdańską do miejscowości Sopot dnia 05.06.2004 roku.
 4. Do przewiezienia "POCZTĄ KUTROWĄ" dopuszczone zostaną wyłącznie listy zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacone wg obowiązujących cenników za usługi pocztowe. Przesyłki mogą być zaopatrzone w wydane przez Grupę Gdańską Klubu Św. Gabriela nalepki okolicznościowe.
 5. Nalepki okolicznościowe wydane będą w formie arkusika i zawierające napis: "POCZTA KUTROWA", okolicznościowy rysunek i cenę 5 zł. Okolicznościowe nalepki do przesyłek "POCZTY KUTROWEJ" oraz kartki pocztowe zamawiać należy pod adresem Zarząd Okręgu Pomorskiego PZF, ul. Straganiarska 25/30, 80-837 Gdańsk, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto ZOP PZF Gdańsk ........................................* z zaznaczeniem na przekazie "Poczta Kutrowa" w terminie do dnia 25.05.2004 roku.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "POCZTĄ KUTROWĄ" po ich przygotowaniu w tym należytym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz zaadresowaniu, należy przekazać w zabezpieczonej kopercie w terminie do dnia 3.06.2004 r. na adres: Urząd Pocztowy, 84-140 Jastarnia 1 z dopiskiem "POCZTA KUTROWA".
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "POCZTĄ KUTROWĄ" zostaną ostemplowane stemplem informacyjnym o charakterze poczty specjalnej stemplem kauczukowym ["POCZTA KUTROWA"], a znaczki opłaty datownikiem okolicznościowym.
 8. Przesyłki po przewiezieniu kutrem rybackim zostaną przekazane do Urzędu Pocztowego Sopot 1 do dalszych czynności pocztowych, skąd zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 9. Przesyłki niewłaściwie opłacone, a nadesłane do U.P. Jastarnia 1 nie będą dopuszczone do przewozu "POCZTĄ KUTROWĄ", a jedynie po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym będą zwrócone do nadawców.
 10. Koszt organizacyjny "POCZTY KUTROWEJ" pokrywa ZPO PZF w Gdańsku. Po zakończeniu imprezy ZPO PZF w Gdańsku sporządzi protokół z jej przebiegu wraz z rozliczeniem finansowym. Kopie protokołu przekazane zostaną wszystkim zainteresowanym instytucjom.
 11. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek pocztowych "POCZTĄ KUTROWĄ" odpowiada Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku oraz Rejonowy Urząd Poczty w Gdyni.

Regulamin "POCZTY KUTROWEJ" zatwierdzony został przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w Warszawie w dniu 18.05.2004.

Z-ca Dyrektora Biura Usług Pocztowych
Robert Dębski

źródło: Poczta Polska

* w regulaminie który zatwierdzono w DGPP nie podano numeru konta, numer ten można znaleźć w informacjach dodatkowych o przewozie - przyp. M.J.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij