W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Międzynarodowa Poczta Dyliżansowa Nowogrodziec - Löbau - Zgorzelec

2004.04.10. 12:08

Regulamin "Międzynarodowej Poczty Dyliżansowej" Nowogrodziec - Löbau - Zgorzelec

  1. Organizatorem "Międzynarodowej Poczty Dyliżansowej" jest Dyrekcja Okręgu Poczty we Wrocławiu i Rejonowy Urząd Poczty w Jeleniej Górze.
  2. Międzynarodowa Poczta Dyliżansowa zorganizowana zostanie w dniu 1 maja 2004 r. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: NOWOGRODZIEC- LÖBAU - ZGORZELEC.
  3. Do przewozu "Międzynarodowej Poczty Dyliżansowej" dopuszczone zostaną priorytetowe i ekonomiczne listy zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Dyliżansową odpowiednio zaadresowane, oznaczone i opłacone, należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 26 kwietnia 2004 r. pod adresem: UP Nowogrodziec, 59-730 Nowogrodziec, z dopiskiem "Międzynarodowa Poczta Dyliżansowa".
  5. Przesyłki dostarczone do przewozu po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym i odciskiem pieczęci gumowej o treści: "Przewieziono Dyliżansem na trasie Nowogrodziec - Löbau". Na życzenie nadawcy przesyłka zostanie przyjęta jako polecona pod warunkiem uiszczenia opłaty za świadczenie dodatkowe.
  6. Przesyłki po przewiezieniu do Löbau zostaną ostemplowane dziennym datownikiem eksploatacyjnym UP Löbau a następnie przekazane zgodnie z obowiązującym planem do Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego w Warszawie, gdzie zostaną wyekspediowane zgodnie z adresem odbiorcy.
  7. Otrzymane przesyłki z UP Löbau zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym UP Zgorzelec 1 a następnie przekazane do Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego w Warszawie, gdzie zostaną wyekspediowane zgodnie z adresem odbiorcy.
  8. Za prawidłowy przebieg przewozu i odprawę przesyłek filatelistycznych "MIĘDZYNARODOWEJ POCZTY DYLIŻANSOWEJ" odpowiadają: Dyrekcja Okręgu Poczty we Wrocławiu, Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielcze w Warszawie i Rejonowy Urząd Pocztowy w Jeleniej Górze.
  9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 08.04.2004.

Dyrektor Biura Usług Pocztowych
Grzegorz Róziewicz

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij