W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Kolejowa z okazji 150 lat linii kolejowej Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie

2018.10.23. 07:07

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z okazji 150 lat linii kolejowej Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie

 1. Organizatorami "Poczty Kolejowej" są:
  • Wydawnictwo Namislavia,
  • Klub Zainteresowań PZF Olesnicoviana,
  • Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki "Olsensium",
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci we Wrocławiu,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci w Opolu,
  • Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu,
  • Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach,
 2. "Poczta Kolejowa" z okazji 150 lat linii kolejowej Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie zostanie zorganizowana w dniu 15 listopada 2018 roku. Przewóz przesyłek przez upoważnioną do tego osobę nastąpi na trasach:
  • Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Namysłów - obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu i Regionowi Sieci we w Opolu,
  • Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Kluczbork 1 - obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu i Regionowi Sieci we w Opolu,
  • Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Kluczbork 1 - obszar podległy Regionowi Sieci w Opolu.
 3. Do przewozu "Pocztą Kolejową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 4. Wydane z tej okazji trzy kartki okolicznościowe "150 lat linii kolejowej Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie", "150 lat kolei w Namysłowie" i "150 lat kolei w Kluczborku" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej od dnia 16 października 2018 roku można kupić w cenie 1,05 zł w Urzędzie Pocztowym Katowice 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice (up.katowice1@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Kluczbork 1, mieszczącym się pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 6, 46-200 Kluczbork (upkluczbork1@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Namysłów, mieszczącym się pod adresem: ul. Pocztowa 13, 46-100 Namysłów (upnamyslow@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1, mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica (up-olesnica-256893@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Opole 1, mieszczącym się pod adresem: ul. Krakowska 46, 45-076 Opole (upopole1@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl),
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Kolejową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 listopada 2018 roku na adresy:
  • Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica z dopiskiem "Poczta Kolejowa Oleśnica - Namysłów",
  • Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica z dopiskiem "Poczta Kolejowa Oleśnica - Kluczbork",
  • Urząd Pocztowy Namysłów ul. Pocztowa 13, 46-100 Namysłów z dopiskiem "Poczta Kolejowa Namysłów - Kluczbork".
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Kolejową" nadane w UP Oleśnica Śląska 1 zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: "150 lat kolei Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie Dwucylindrowa lokomotywa parowa produkcji HANOMAG z 1873 roku", a nadane w UP Namysłów datownikiem okolicznościowym z hasłem: "150 lat kolei w Namysłowie Oleśnica - Namysłów - Kluczbork - Fosowskie Dworzec kolejowy w Namysłowie".
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Kolejową" pracownicy Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1 i Urzędu Pocztowego Namysłów, przekażą upoważnionej osobie, która przewiezie je pociągiem na zaplanowanej trasie.
 8. Po przewiezieniu do Namysłowa i Kluczborka przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę pracownikowi UP Namysłów i UP Kluczbork 1 do dalszego opracowania.
 9. W UP Namysłów przesyłki przewiezione Pocztą Kolejową Oleśnica - Namysłów zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przewieziono koleją na trasie Oleśnica - Namysłów" na stronie adresowej oraz datownikiem eksploatacyjnym na stronie nie adresowej.
 10. W UP Kluczbork 1 przesyłki przewiezione Pocztą Kolejową Oleśnica - Kluczbork zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przewieziono koleją na trasie Oleśnica - Kluczbork" na stronie adresowej oraz datownikiem eksploatacyjnym na stronie nie adresowej.
 11. W UP Kluczbork 1 przesyłki przewiezione Pocztą Kolejową Namysłów - Kluczbork zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przewieziono koleją na trasie Namysłów - Kluczbork" na stronie adresowej oraz datownikiem eksploatacyjnym na stronie nie adresowej.
 12. Po opracowaniu, przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Kolejową" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu, Region Sieci w Opolu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 14. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 października 2018 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W plebiscycie na najładniejsze znaczki:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij