W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Tramwajowa z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II

2018.10.05. 14:20

Regulamin Poczty Tramwajowej organizowanej w Krakowie dniu 22.10.2018 r

UWAGA! Nakład kartek okolicznościowych "40. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II" został wyczerpany. Można natomiast zamawiać inne kartki dostępne w UP Kraków 1, w tej samej cenie, z przeznaczeniem do Poczty Tramwajowej.

Organizatorami Poczty Tramwajowej są:

 1. Poczta Tramwajowa odbędzie się w dniu 22 października 2018r. Przesyłki zostaną przewiezione Tramwajem Papieskim "Krakowiak" linii 78 na trasie od Poczty Głównej UP Kraków 1 (przystanek Św. Gertrudy) do UP Kraków 55 (przystanek Rzemieślnicza) .
 2. Do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" zostaną dopuszczone listy ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i kartki okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 3. Z okazji Poczty Tramwajowej zostanie wydana kartka okolicznościowa: "40.rocznica pontyfikatu Jana Pawła II" w cenie 1,05 zł ,którą będzie można nabyć w UP Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, e-mail: up-krakow-230691@poczta-polska.pl
 4. Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: Bank Pocztowy 43 1320 2550 0270 0629 0000 4175 - Kraków,
 5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Tramwajową", po ich przygotowaniu w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 19.10.2018r. na adres UP Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Tramwajowa".
 6. Przesyłki, które nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z tej okazji.
 8. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Pocztą Tramwajową" pracownicy Urzędu Pocztowego Kraków 1 przekażą upoważnionej osobie celem przewiezienia "Pocztą Tramwajową" na trasie wskazanej w pkt. 1.
 9. Po przewiezieniu "Pocztą Tramwajową" przesyłki zostaną przekazane pracownikom Urzędu Pocztowego Kraków 55 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem okolicznościowym o treści: "Przewieziono POCZTĄ TRAMWAJOWĄ , a następnie przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek Pocztą Tramwajową odpowiadają Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie oraz Region Sieci w Krakowie
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej w dniu 5 października 2018

* Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jakiego typu przesyłki filatelistyczne wysyłałeś najczęściej do kwietnia 2021 r.?

Wyniki sondy >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij