W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Kolejowa z okazji 100 lat parowozowni w Kędzierzynie Koźlu

2018.08.10. 15:37

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z okazji 100 lat parowozowni w Kędzierzynie Koźlu

 1. Organizatorami "Poczty Kolejowej" są:
  • Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział opolski z siedzibą w Opolu,
  • Poczta Polska S.A. Region Sieci w Opolu,
  • Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu,
  • Wojskowe Koło PZF nr 33 w Kędzierzynie - Koźlu,
  • Koło PZF nr 15 przy MOK w Kędzierzynie - Koźlu,
  • Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle.
 2. "Poczta Kolejowa" z okazji 100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu zostanie zorganizowana w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Przewóz przesyłek przez przedstawiciela Poczty Polskiej S.A. nastąpi na trasie : Urząd Pocztowy Opole 1 - Urząd Pocztowy Kędzierzyn-Koźle 4 (stoisko na Dworcu Kolejowym Kędzierzyn-Koźle) - obszar podległy Regionowi Sieci w Opolu.
 3. Do przewozu "Pocztą Kolejową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 4. Wydane z tej okazji dwie kartki okolicznościowe "100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej od dnia 21 sierpnia 2018 roku, będzie można kupić w cenie 1,05 zł w Urzędzie Pocztowym Katowice 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice (up.katowice1@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Kędzierzyn-Koźle 4, mieszczącym się pod adresem ul. Doktora Judyma 2, 42-220 Kędzierzyn-Koźle (upkedzierzynkozle4@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Opole 1, mieszczącym się pod adresem: ul. Krakowska 46, 45-076 Opole (upopole1@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl),
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Kolejową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Opole 1, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole z dopiskiem na kopercie "Poczta Kolejowa". Będzie również możliwość nadania przesyłek przed odjazdem pociągu w dniu 31 sierpnia 2018 roku w sklepie filatelistycznym w UP Opole 1 w godzinach od 8:00 do 9:30.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Kolejową" zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Opole 1 datownikiem okolicznościowym z hasłem: "DWORZEC KOLEJOWY Opole Główne".
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Kolejową" pracownicy Urzędu Pocztowego Opole 1, przekażą upoważnionej osobie, która przewiezie je pociągiem na zaplanowanej trasie.
 8. Po przewiezieniu do Kędzierzyna-Koźla przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę pracownikowi UP Kędzierzyn-Koźle do dalszego opracowania.
 9. W UP Kędzierzyn-Koźle 4 przesyłki zostaną ostemplowane stemplem dodatkowym o treści: "Przewieziono koleją na trasie Opole - Kędzierzyn-Koźle" na stronie adresowej oraz datownikiem eksploatacyjnym Kędzierzyn-Koźle 4 na stronie nie adresowej. Na życzenie Klienta na stronie nie adresowej możliwe będzie odbicie również datownika FDC z hasłem "100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu", który będzie w tym dniu stosowany w UP Kędzierzyn-Koźle 4.
 10. Po opracowaniu, przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Kolejową" odpowiadają: Region Sieci w Opolu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 10.08.2018 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Nowe znaczki kupujesz:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij