W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Balonowa z okazji 3 Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze Nałęczów 2018

2018.07.31. 12:20

Regulamin "Poczty Balonowej" z okazji: 3 Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze - Nałęczów 2018

 1. Organizatorami "Poczty Balonowej" są:
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie,
  • Region Sieci w Lublinie,
  • Aeroklub Lubelski w Radawcu,
 2. Poczta Balonowa zostanie zorganizowana 11 sierpnia 2018 r. z okazji "3 Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze - Nałęczów 2018". Start balonu SP- BEI "Lubelskie Smakuj Życie" nastąpi z Parku Uzdrowiskowego w Nałęczowie przy Starych Łazienkach. Przelot przesyłek balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Lublinie.
 3. Do przelotu Pocztą Balonową zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe, zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przelotu "Pocztą Balonową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09 sierpnia 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Nałęczów 3, ul. Głębocznica 23, 24-150 Nałęczów tel.(81) 501-45-08 z dopiskiem na kopercie "Poczta Balonowa".
 5. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 6. Przesyłki dopuszczone do przelotu "Pocztą Balonową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Nałęczów 3 ostemplowane datownikiem okolicznościowym "3 Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze- Nałęczów 2018" .
 7. Przesyłki przygotowane do przelotu "Pocztą Balonową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Nałęczów 3 zostaną przewiezione na stoisko okolicznościowe.
 8. Przesyłki przeznaczone do przelotu "Pocztą Balonową" będą również przyjmowane w dniu 11 sierpnia 2018r., na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie Parku Uzdrowiskowego w Nałęczowie przy Starych Łazienkach.
 9. Wydaną na tą okoliczność kartkę okolicznościową można nabyć w Urzędzie Pocztowym Nałęczów 3, pod adresem Nałęczów 3, ul. Głębocznica 23, 24-150 Nałęczów tel. (81) 501-45-08, mail:UP.Naleczow3@lublin.poczta-polska.pl zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Pocztowego nr 76 1320 2550 0280 0635 0000 2789
 10. Pracownicy Urzędu Pocztowego Nałęczów 3 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą przesyłki upoważnionej osobie członkowi załogi balonu celem przelotu "Pocztą Balonową".
 11. Po przelocie "Pocztą Balonową" przesyłki zostaną przekazane przez członka załogi balonu upoważnionej osobie P.P. S.A. celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "PRZELOT BALONEM SP -BEI Lubelskie smakuj Życie ! pilot: Adam Gruszecki, co-pilot Jan Gruszecki". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą Balonową" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie, Region Sieci w Lublinie.
 13. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 31lipca 2018 r.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Czego zbierasz najwięcej?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij