W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Piesza z okazji LIII Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej" Kadrówka"

2018.07.09. 14:47

Regulamin Poczty Pieszej organizowanej w dniach 5-12 sierpnia 2018 r. na trasie Kraków-Kielce

Organizatorami Poczty Pieszej są: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA, Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie, Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie, Region Sieci Poczty Polskiej w Krakowie, Region Sieci Poczty Polskiej w Kielcach

 1. Poczta Piesza odbędzie się w dniach od 5 -12 sierpnia 2018r. Przesyłki zostaną przeniesione na trasie: Kraków - Kielce .
 2. Do przeniesienia "Pocztą Pieszą" zostaną dopuszczone listy ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i kartki okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 3. Z okazji Poczty Pieszej zostaną wydane dwie kartki okolicznościowe:
  • "LIII Marsz Szlakiem I Kompani Kadrowej 6-12 sierpnia 2018" można nabyć w UP Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, e-mail: up-krakow-230691@poczta-polska.pl
  • LIII Marsz Szlakiem I Kompani Kadrowej "Kadrówka" Oleandry 6-12 sierpnia 2018 Kielce można nabyć w UP Kielce 1, pl. Niepodległości 2, 25-001 Kielce, e-mail:
  • up.kielce1@poczta-polska.pl
 4. Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: Bank Pocztowy 43 1320 2550 0270 0629 0000 4175 - Kraków, 76 1320 2550 0170 5302 0000 2645 - Kielce
 5. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą", po ich przygotowaniu w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 02.08.2018r. na adres UP Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Piesza".
 6. Przesyłki, które nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 7. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą" zostaną w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z tej okazji.
 8. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pocztą Pieszą" pracownicy Urzędu Pocztowego Kraków 1 przekażą upoważnionej osobie celem przeniesienia "Pocztą Pieszą" na trasie wskazanej w pkt. 1.
 9. Po przeniesieniu "Pocztą Pieszą" przesyłki zostaną przekazane pracownikom Urzędu Pocztowego Kielce 1 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem okolicznościowym o treści: "Przeniesiono POCZTĄ PIESZĄ na trasie Kraków - Kielce" , a następnie przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek Pocztą Pieszą odpowiadają Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki w Krakowie i Lublinie oraz Regiony Sieci w Krakowie i Kielcach.

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej w dniu 04 lipca 2018

* Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W ilu edycjach plebiscytu na najładniejsze znaczki brałeś już udział?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij