W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samochodowa z okazji XVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II

2018.06.04. 10:42

Regulamin Poczty "Samochodowej Poczty Specjalnej" zorganizowanej w dniu 23.06.2018r., z okazji XVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II

 1. Organizatorami "Samochodowej Poczty Specjalnej " są:
  • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym,
  • Książnica Zamojska w Zamościu,
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie,
  • Region Sieci w Lublinie, UP Zamość 1, UP Zamość 6
  • PZF Okręg Zamojski
 2. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 23 czerwca 2018 r. z okazji XVIII Konferencji Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.
 3. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Urząd Pocztowy Zamość 1 - stoisko okolicznościowe w Książnicy Zamojskiej (zorganizowane przez UP Zamość 1) - Urząd Pocztowy Zamość 6.
 4. Do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Z tej okazji wydano kartkę okolicznościową "XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II", bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w cenie 1,05 zł za sztukę, okolicznościową nalepkę "R" do nadania listów poleconych do wyczerpania nakładu, można nabyć w Urzędzie Pocztowym Zamość 1, pod adresem, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 22-400 Zamość 1,(84) 639-28-07, e-mail:UP.Zamosc1@lublin.poczta-polska.pl Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Pocztowego nr 95 1320 2550 0280 0638 0000 2301
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. na adres: Urząd Pocztowy Zamość 1, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 22-400 Zamość 1, tel.( 84) 639-28-07, z dopiskiem na kopercie "Samochodowa Poczta Specjalna".
 7. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 8. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną" będą również przyjmowane przez pracownika UP Zamość 1 w dniu 23 czerwca 2018r., na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamieć Jana Pawła II w lokalu Książnicy Zamojskiej w Zamościu przy ul. Kamienna 20 w Zamościu.
 9. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Zamość 1, ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z okazji "XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II 23.06.2018 Zamość 1".
 10. Przesyłki przygotowane do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną " pracownicy Urzędu Pocztowego Zamość 1 przekażą upoważnionej osobie celem przewiezienia ich "Samochodową Pocztą Specjalną " na trasie wskazanej w pkt. 3.
 11. Po przewiezieniu "Samochodową Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane pracownikom Urzędu Pocztowego Zamość 6 gdzie zostaną ostemplowane stemplem informującym o treści:"PRZEWIEZIONO POCZTĄ SAMOCHODOWĄ na trasie UP Zamość 1- UP Zamość 6" oraz dziennym datownikiem eksploatacyjnym, a następnie przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Za prawidłową realizację "Samochodową Pocztę Specjalną" odpowiada Biuro Filatelistyki, Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie i Region Sieci w Lublinie.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 29 maja2018 r.

* Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W ilu edycjach plebiscytu na najładniejsze znaczki brałeś już udział?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij