W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Kolejowa z okazji 150-lecia linii kolejowej Wrocław-Oleśnica

2018.05.11. 15:17

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z okazji 150-lecia linii kolejowej Wrocław-Oleśnica

 1. Organizatorami "Poczty Kolejowej" są:
  • Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów,
  • Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu,
  • Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki "Olsensium",
  • Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu,
  • Region Sieci we Wrocławiu.
 2. "Poczta Kolejowa" z okazji 150-lecia linii kolejowej Wrocław-Oleśnica zostanie zorganizowana w dniu 26 maja 2018 roku. Przewóz przesyłek przez przedstawiciela Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Filatelistów nastąpi na trasie : Urząd Pocztowy Wrocław 68 - Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu.
 3. Do przewozu "Pocztą Kolejową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 4. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe "150 lat kolei w Oleśnicy" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej od dnia 2 maja 2018 roku można kupić w cenie 1,05 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1 mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica (up-olesnica-256893@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 68 mieszczącym się pod adresem: ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław (up-wroclaw-275775@poczta-polska.pl).
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Kolejową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 maja 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Wrocław 68, ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Poczta Kolejowa".
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Kolejową" zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Wrocław 68 datownikiem okolicznościowym z hasłem: "150. rocznica uruchomienia linii kolejowej Wrocław - Oleśnica"
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Kolejową" pracownicy Urzędu Pocztowego Wrocław 68, przekażą upoważnionej osobie z Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Filatelistów, która przewiezie je pociągiem na zaplanowanej trasie.
 8. Po przewiezieniu do Oleśnicy przesyłki zostaną przekazane przez przedstawiciela Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Filatelistów pracownikowi UP Oleśnica Śląska 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym i stemplem dodatkowym o treści: Przewieziono koleją na trasie Wrocław-Oleśnica.
 9. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Kolejową" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 10 maja 2018 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Ponad 100 znaczków w 2018 roku to:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019
Cp
2019
Do
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij