W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie na najładniejsze znaczki i kartki wydane w 2019 roku
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Parowozowa z okazji XXV Parady Parowozów w Wolsztynie

2018.04.19. 14:50

Regulamin "Poczty Parowozowej" organizowanej w dniu 28.04.2018 z okazji XXV Parady Parowozów w Wolsztynie

 1. Organizatorami "Poczty Parowozowej" są: Parowozownia Wolsztyn, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Wolsztyn 1.
 2. "Poczta Parowozowa" zostanie zorganizowana w dniu 28 kwietnia 2018 r. z okazji XXV Parady Parowozów w Wolsztynie na trasie: Wolsztyn - Poznań Główny. Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą Parowozową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej (dwa rodzaje) można nabyć w Urzędzie Pocztowym Wolsztyn 1 pod adresem: ul. 5 Stycznia 4, 64-200 Wolsztyn, e-mail: up-wolsztyn-275018@poczta-polska.pl
  Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 88132025500300065000007730
  Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZNACZEK w Parowozowni Wolsztyn. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, e-mail: a.ciesielska@parowozowniawolsztyn.pl. Osoba do kontaktu Anna Ciesielska, tel. 506985166.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Parowozową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 kwietnia 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Wolsztyn 1, ul. 5 Stycznia 4, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem na kopercie "Poczta Parowozowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Parowozową" będą również przyjmowane w dniu 28 kwietnia 2018r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przy Parowozowni w Wolsztynie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Parowozową" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "PAROWOZOWNIA WOLSZTYN XXV PARADA PAROWOZÓW 2018".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Parowozową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Wolsztyn 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Parowozową" pracownicy Urzędu Pocztowego Wolsztyn 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - maszyniście Parowozu Ol49 celem przewiezienia ich "Pocztą Parowozową" do Poznania Głównego.
 10. Po przewiezieniu "Pocztą Parowozową" przesyłki zostaną przekazane przez maszynistę parowozu - upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem ozdobnym "SKLEP FILATELISTYCZNY" oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą Parowozową". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą Parowozową" odpowiada Parowozownia Wolsztyn, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Wolsztyn 1, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19 kwietnia 2018 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W związku z koronawirusem w ostatnim czasie odbieram i wysyłam:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij