W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samochodowa z okazji 56. OMKF "Turystyka przemysłowa Górnego Śląska"

2018.03.22. 11:40

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej" zorganizowanej z okazji 56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Turystyka przemysłowa Górnego Śląska" Półfinał Międzyokręgowy Bydgoszcz-Toruń. Toruń-Bydgoszcz dnia 28 kwietnia 2018 r.

 1. Organizatorami "Samochodowej Poczty Specjalnej" są:
  • Region Sieci w Bydgoszczy
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy
  • Zarząd Okręgu PZF w Bydgoszczy
  • Zarząd Okręgu PZF w Toruniu
 2. Samochodowa Poczta Specjalna na trasie Toruń-Bydgoszcz zostanie zorganizowana z okazji 56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Turystyka przemysłowa Górnego Śląska" Półfinał Międzyokręgowy Bydgoszcz-Toruń w dniu 28.04.2018 r. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: UP Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń) do Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 (ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz)
 3. Do przewozu "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.04.2018 r. na adres: UP Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń), z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Toruń 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).
 5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z okazji 56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Turystyka przemysłowa Górnego Śląska" Półfinał Międzyokręgowy Bydgoszcz-Toruń, 28.04.2018 Toruń 1.
 6. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Samochodową Pocztą Specjalną" Urząd Pocztowy Toruń 1, w obecności Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki przekaże upoważnionej osobie w celu przewiezienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.
 7. Po przewiezieniu "Samochodową Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Bydgoszcz 1, zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym dziennym i opatrzone stempelkiem dodatkowym "Przewieziono Samochodową Pocztą Specjalną na trasie Toruń-Bydgoszcz w dniu 28.04.2018. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Samochodową Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 20 marca 2018 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Najlepszy temat na serie obiegowe to:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij