W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Znaczki - polska6.pl
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Filatelistyczne popołudnie z Marszałkiem

2017.11.23. 20:54

14. listopada 2017 roku w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu zebrali się filateliści oraz sympatycy znaczka pocztowego. Okazją do tego spotkania stał się jubileusz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, któremu poświęcona została prezentacja multimedialna autorstwa Pana Jerzego Dudy. W drugiej części spotkania wręczono odznaczenia Polskiego Związku Filatelistów.

Zebranie prowadził Jerzy Bielawski, prezes Zarządu Okręgu PZF w Kaliszu. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, ks. prałat Paweł Kostrzewa, były kapelan kaliskich filatelistów, proboszcz parafii, na terenie której znajduje się Biblioteka Główna, Lidia Plajzer, przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki UM, prof. Krzysztof Walczak, prorektor PWSZ w Kaliszu, Jerzy Szukalski, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Anna Plewa-Śróda, regionalny koordynator ds. filatelistyki PP w Poznaniu, Joanna Makowska, naczelnik Urzędu Pocztowego Kalisz 1. Ponadto obecni byli prezesi i członkowie Kół PZF Okręgu Kaliskiego, pracownicy MBP w Kaliszu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Po powitaniu gości prowadzący przedstawił zebranym dra inż. Jerzego Dudę, który zatytułował swoją opowieść "Są ludzie i są prace ludzkie... - Marszałek Józef Piłsudski w dokumentacji pocztowej". Autor opracowania, znany bibliofil i miłośnik znaków pocztowych, szczególnie tych, związanych z książką, twórca tzw. bibliofilatelii, redaktor naczelny czasopisma "Filatelista Małopolski" zaprosił uczestników spotkania do wspólnej podróży w czasie. Na slajdach, wyświetlanych na dużym ekranie, przywołał postać Józefa Piłsudskiego.

Przypomniał znane fotografie Marszałka, te będące inspiracją dla emisji filatelistycznych oraz te mniej popularne, publikowane w zagranicznych, m.in. francuskich, gazetach i czasopismach z epoki. Jerzy Duda dotarł również do unikatowych pocztówek z wizerunkiem "Pierwszego Legionisty". Powstawały one spontanicznie, nakładem towarzyszy i podkomendnych Józefa Piłsudskiego. Na jednym ze slajdów pokazano buławę należącą do tego najwyższego stopniem Żołnierza Polski Niepodległej. W dalszej części mówca zwrócił uwagę, że pierwszy polski znaczek z Marszałkiem (Fi.111) pojawił się już 15. czerwca 1919 roku w ramach serii "Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego". Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nakład tego waloru wyniósł ponad 4 miliony sztuk. Z dzisiejszej perspektywy to ogromna emisja. Jednak w czasach, gdy większość spraw urzędowych, handlowych jak i prywatnych kontaktów międzyludzkich była załatwiana za pośrednictwem korespondencji pocztowej, ten nakład był niewielki. Polacy bardzo chętnie nabywali znaczki, mając namacalny dowód, że wolna ojczyzna została wskrzeszona po 123. latach zaborów. W dużym stopniu decydowały względy patriotyczne.

Po drugiej wojnie światowej musieliśmy bardzo długo czekać, aż państwowa poczta zdecydowała się na znaczek z "Komendantem". Ukazał on się dopiero w 1988 roku (Fi 3027) w ramach serii emitowanej z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wcześniej komunistyczna władza nie chciała pamiętać o Józefie Piłsudskim. Zapewne wiedza na temat Bohatera zwycięskiej wojny polsko-sowieckiej była zbyt niewygodna, aby w jakikolwiek sposób przypominać postać Marszałka. Jednak w społeczeństwie polskim legenda Komendanta była żywa przez cały okres PRL. Józef Piłsudski to osoba wielce zasłużona też dla budowy i rozwoju poczty w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej. Doceniał on rolę, jaką ta instytucja miała do odegrania w odbudowie zniszczonego kraju. Sprawna komunikacja oraz bezpieczny przepływ informacji i pieniądza to nerw każdej gospodarki, dlatego tak wiele zależało od Poczty Polskiej.

Prezentacja Jerzego Dudy została bardzo ciepło i z dużym zainteresowaniem przyjęta przez całe audytorium, czego najlepszym dowodem były szczere oklaski i podziękowania za tak zajmujące i niebanalne przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego.

W dalszej części spotkania Jerzy Bielawski wręczył wyróżniającym się filatelistom odznaki honorowe Polskiego Związku Filatelistów. Złotą Odznakę Honorową PZF otrzymała Magdalena Pietras, Koło Witaszyce; Srebrną Odznakę Honorową: Iwona Małecka i Mirosława Neyder, Koło Witaszyce; Jan Andrzejak i Jerzy Świątek, Koła z Ostrowa; Tomasz Guglas i Paweł Spychalski, Koło Miejskie Kalisz; Brązową Odznakę Honorową PZF otrzymali: Tomasz Ciesielski, Koło Witaszyce; Jerzy Bratoszewski i ks. Andrzej Płaza - Koło Miejskie Kalisz.

Na zakończenie Edward Prus w krótkim wystąpieniu podziękował i pogratulował organizatorom ciekawego spotkania oraz przekazał życzenia od Grzegorza Sapińskiego, prezydenta miasta oraz Andrzeja Plichty, przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. Poinformował też zebranych o powołaniu komitetu budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie w roku 2018, w 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto Jerzy Szukalski odczytał "okolicznościowe adresy" od Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Jarosława Wujkowskiego, dyrektora ODN w Kaliszu.

Kaliskiej uroczystości towarzyszyła wystawa prezentująca walory filatelistyczne związane z tematem spotkania ze zbiorów autora prezentacji. Czynne było też stoisko pocztowe, na którym oferowano wydawnictwa okolicznościowe, tematycznie związane z rocznicą urodzin Marszałka Piłsudskiego. Poczta Polska przygotowała okolicznościowy datownik ze stałą datą oraz kartkę korespondencyjną z wizerunkiem Komendanta, które zaprojektował Tomasz Lewandowski. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w oryginalną pamiątkę z tego nadzwyczaj udanego filatelistycznego popołudnia.


Powitanie zebranych


Jerzy Duda - prezentacja


Uczestnicy spotkania


Uczestnicy spotkania


Edward Prus (po prawej)


Stoisko pocztowe


Wydawnictwo okolicznościowe

Tomasz Gąsłowski, zdjęcia: Marcin Galant i Mieczysław Zaremba

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jak ofrankujesz kartki świąteczne?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019
Cp
2019
Do
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij