W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Samochodowa z okazji 78. rocznicy Obrony Poczty Polskiej w Gdańsku

2017.08.11. 15:36

Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej" z okazji "78. ROCZNICY OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" na trasie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława Andersa 22, 75-626 Koszalin

 1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Samochodowej" są:
  • Region Sieci w Szczecinie
  • Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
 2. "Poczta Specjalna Samochodowa" z okazji 78. ROCZNICY OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" zostanie zorganizowana w dniu 06.09.2017. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin) - Urząd Pocztowy Koszalin 1, (ul. Władysława Andersa 22, 75-626 Koszalin).
 3. Do przewiezienia "Pocztą Specjalną Samochodową" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04.09.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. ul. Władysława Andersa 22, 75-626 Koszalin, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Samochodowa". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Koszalin 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną Samochodową" będą również przyjmowane w dniu 06 września 2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną Samochodową" zostaną w urzędzie Pocztowym Koszalin 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym "78. ROCZNICA OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU"
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną Samochodową" pracownicy Urzędu Pocztowego Koszalin 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi samochodu celem przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.
 8. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Samochodową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Koszalin 1, opatrzone stempelkiem dodatkowym "Przewieziono Pocztą Specjalną Samochodową na trasie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 1 w dniu 06.09.2017. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 9. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą Specjalną Samochodową" odpowiadają:
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
  • Region Sieci w Szczecinie, Urząd Pocztowy Koszalin 1
  • Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN"
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 08 sierpnia 2017 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Czego zbierasz najwięcej?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij