W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Międzynarodowa Poczta Samochodowa z okazji XX Dni Europy i Roku Czeskiego w Oleśnicy

2017.07.27. 11:40

Regulamin "Międzynarodowej Poczty Samochodowej" organizowanej z okazji XX Dni Europy i Roku Czeskiego w Oleśnicy

 1. Organizatorami "Międzynarodowej Poczty Samochodowej" są:
  • Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy,
  • Klub Zainteresowań PZF "Olesnicoviana",
  • Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy
  • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
  • Region Sieci we Wrocławiu.
 2. "Międzynarodowa Poczta Samochodowa" z okazji XX Dni Europy i Roku Czeskiego w Oleśnicy zostanie zorganizowana w dniu 13 września 2017 roku. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie Oleśnica (Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1) - Chrudim (Česká pošta s.p. Chrudim) - Oleśnica (Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1).
 3. Do przewozu "Pocztą Samochodową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym* zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami Międzynarodowej Poczty Samochodowej jak i bez tych nalepek oraz zaadresowane:

  Imię i nazwisko
  POSTE RESTANTE
  Resselovo náměstí 109
  537 01 Chrudim
  Republika Czeska
  RETOUR A L'EXPEDITEUR

  z dołączonymi zaadresowanymi kopertami zwrotnymi opłaconymi zgodnie z obowiązującym cennikiem, w których przesyłki po dokonaniu przewozu zostaną odesłane z UP Oleśnica Śląska 1 do adresatów.
 4. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową będzie można nabyć od 21 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1 mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica Śląska (olesnicaslaska1.up@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (wroclaw01.up@poczta-polska.pl).
 5. Wydaną z tej okazji specjalną nalepkę Międzynarodowej Poczty Samochodowej o wartości 2,60 zł można nabyć w Kole PZF Nr 4 w Oleśnicy, ul. Kopernika 17/1, 56-400 Oleśnica (kolo.pzf.olesnica@wp.pl) lub też przesłać równowartość w formie znaczka z przesyłkami ze stosowną informacją.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 8 września 2017 roku na adres: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica Śląska 1 z dopiskiem na kopercie "Międzynarodowa Poczta Samochodowa".
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samochodową" zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Międzynarodowa Poczta Samochodowa Oleśnica - Chrudim (Czechy) - Oleśnica".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samochodową" pracownicy Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1, przekażą upoważnionej osobie reprezentującej Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy która przewiezie je samochodem na zaplanowanej trasie.
 9. Po przewiezieniu do Chrudimia przesyłki zostaną przekazane przez przedstawiciela Koła Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy pracownikowi Českej pošty s.p. Chrudim, gdzie po ostemplowaniu datownikiem dziennym zostaną zwrócone i przewiezione z powrotem do Oleśnicy.
 10. W Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1 zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym ze zmienną datą z hasłem "Rok Czeski w Oleśnicy" oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO NA TRASIE / Přepraveno na trase OLEŚNICA - CHRUDIM (Czechy) - OLEŚNICA. PRZESYŁKI PRZEWIÓZŁ / Zásilky přepravil - Adam Szuler.
 11. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Międzynarodową Pocztą Samochodową" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 13. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 25.07.2017 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

Poniżej wzór stempla (wymiary 39x14 mm) i nalepki (40x15 mm)

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Gdzie najczęściej kupujesz nowe znaczki?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019
Cp
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij