W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Wozowa z okazji 200-lecia powołania Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

2017.07.13. 10:11

Regulamin Wozowej Poczty Specjalnej z okazji 200-lecia powołania Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

 1. Organizatorami "Wozowej Poczty Specjalnej" są:
  • Region Sieci w Lublinie
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie i Lublinie.
  • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim
 2. Wozowa Poczta Specjalna z okazji obchodów 200-lecia utworzenia Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, zostanie zorganizowana w dniu 13 sierpnia 2017 r. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko Poczty Polskiej Stadnina Koni w Janowie Podlaskim - Urząd Pocztowy Janów Podlaski Bryką Pocztową z 1845r. przez Pocztyliona.
 3. Do przewiezienia Wozową Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nie rejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Wozową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09.08.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Janów Podlaski, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 21-505 Janów Podlaski z dopiskiem na kopercie: "Wozowa Poczta Specjalna". Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Wozową Pocztą Specjalną" będą również przyjmowane w dniach 11-13.08.2017 r. na stoisku pocztowym zorganizowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim i Hotelu Zamek Biskupim w Janowie Podlaskim w trakcie uroczystości.
 5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Wozową Pocztą Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Janów Podlaski ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: "200-lecie Stadniny Koni w Janowie".
 6. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Wozową Pocztą Specjalną" Urząd Pocztowy Janów Podlaski przekaże upoważnionej osobie w celu przewiezienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej (Pocztylion w stroju z 1854 roku).
 7. Po przewiezieniu "Wozową Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Janów Podlaski, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz dodatkowym stemplem "Przewieziono Bryką Pocztową na trasie Stadnina Koni Janów Podlaski - UP Janów Podlaski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Wozową Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie i Lublinie i Region Sieci Lublin.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 07.07.2017 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art. 58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij