W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Piesza Poczta Harcerska z okazji Harcerskiego Marszu Charytatywnego "Nie Licząc Kilometrów"

2017.05.18. 15:49

Regulamin "Pieszej Harcerskiej Poczty Specjalnej" z okazji Harcerskiego Marszu Charytatywnego "Nie Licząc Kilometrów" na trasie Bydgoszcz-Mielno

 1. Organizatorami "Pieszej Harcerskiej Poczty Specjalnej" są:
  • Region Sieci w Bydgoszczy
  • Region Sieci w Szczecinie
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto
  • Stowarzyszenie ArbuZ - adopcja zwierząt
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie
 2. Piesza Harcerska Poczta Specjalna z okazji Harcerskiego Marszu Charytatywnego "Nie Licząc Kilometrów" zostanie zorganizowana w dniach 05.06.2017 - 12.06.2017 r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 (ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz) - UP Mielno (ul. 1 Maja 5, 76-032 Mielno).
 3. Do przeniesienia "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.06.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie: "Piesza Harcerska Poczta Specjalna". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt).
 5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" zostaną w urzędzie Pocztowym Bydgoszcz 1 ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym dziennym.
 6. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" Urząd Pocztowy Bydgoszcz1, w obecności Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki przekaże upoważnionej osobie w celu przeniesienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej.
 7. Po przeniesieniu "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Mielno, zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym dziennym i opatrzone stempelkiem dodatkowym "Przeniesiono Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną na trasie Bydgoszcz-Mielno w dniach 05.06.2017 - 12.06.2017. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Pieszą Harcerską Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 17 maja 2017 roku.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Co sądzisz o pomyśle wydawania niektórych znaczków w ramach serii obiegowych?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij