W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta specjalna z okazji XII Królewskiego Flisu na Wiśle

2017.04.20. 13:55

Regulamin Poczty Specjalnej organizowanej 29 kwietnia 2017 r. w Krakowie - zakończenie 26/27 maja 2017 r. w Gdańsku.

 1. Organizatorami poczty specjalnej są:
  • Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - RKF w Krakowie, RKF w Lublinie, RKF w Warszawie, RKF w Bydgoszczy, RKF w Gdańsku,
  • Regiony Sieci w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i w Gdańsku,
  • Stowarzyszenie Instytut Multimedialny w Krakowie
 2. Poczta specjalna odbędzie się w dniach od 29 kwietnia 2017 r. do 26/27 maja 2017 r. Przesyłki zostaną przetransportowane drewnianymi galarami, Wisłą, na trasie: Kraków - Gdańsk i na trasach pośrednich do Gdańska - zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Do przewiezienia pocztą specjalną zostaną dopuszczone listy ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "XII Królewski Flis na Wiśle" można nabyć w UP Kraków1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków, e-mail: Krakow1.UP@krakow.poczta-polska.pl. Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: Bank Pocztowy 43 1320 2550 0270 0629 0000 4175.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia pocztą specjalną, prawidłowo przygotowane, dobrze zaadresowane i opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminach i na adres zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna - Królewski Flis na Wiśle". Przesyłki, które nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia pocztą specjalną zostaną:
  • - w Krakowie ostemplowane datownikiem okolicznościowym,
  • - w pozostałych miejscowościach na trasie do Gdańska odatowane datownikiem eksploatacyjnym.
  Uwaga: Każda przesyłka nadana pocztą specjalną będzie odatowana tylko datownikiem z miejsca nadania oraz datownikiem UP Gdańsk 50 - urzędu odbierającego pocztę specjalną.
 7. Przesyłki przygotowane do przetransportowania pocztą specjalną, zostaną przez pracownika Poczty Polskiej S.A. przekazane upoważnionej osobie - uczestnikowi Królewskiego Flisu na Wiśle - w celu ich przewiezienia galarami do Gdańska.
 8. Wypłynięcie Poczty specjalnej z poszczególnych miejscowości do Gdańska - zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Po przypłynięciu Królewskiego Flisu do Gdańska, przesyłki nadane pocztą specjalną będą przekazane wyznaczonemu pracownikowi Poczty Polskiej SA, który całą otrzymaną korespondencję dostarczy do Urzędu Pocztowego Gdańsk 50, gdzie przesyłki zostaną odatowane datownikiem eksploatacyjnym poświadczającym ich odbiór i przyjęcie w UP Gdańsk 50 (po lewej stronie awersu przesyłki) oraz stemplem dodatkowym (informacyjnym) "Przemieszczono Pocztą Specjalną. XII Królewski Flis na Wiśle". Następnie ww. przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom.
 10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek pocztą specjalną odpowiadają wskazani w pkt. 1 Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki i Regiony Sieci oraz Stowarzyszenie Instytut Multimedialny w Krakowie
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej w dniu 20.04.2017

* Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

Załącznik nr 1 do Regulaminu Poczty specjalnej zorganizowanej z okazji Królewskiego Flisu na Wiśle na trasie Kraków-Gdańsk 29 kwietnia - 26/27 maja 2017 r.

Lp.MiejscowośćData wpłynięcia
1.Kraków 29.04.2017
2.Sandomierz05.05.2017
3.Kazimierz Mięćmierz09.05.2017
4.Warszawa
Port Czerniakowski
Przystań Rejsy
14.05.2017
5.Płock
Przystań Morka
17.05.2017
6.Toruń*
Bulwar Filadelfijski
19.05.2017 lub 20.05.2017
7.Gdańsk - Ołowianka*26.05.2017 lub 27.05.2017

* W związku z tym, że transport odbywa się drogą wodną i trudno przewidzieć wszystkie okoliczności, data wpłynięcia może się nieznacznie zmienić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Poczty specjalnej zorganizowanej z okazji Królewskiego Flisu na Wiśle na trasie Kraków-Gdańsk 29 kwietnia - 26/27 maja 2017 r.

Lp.MiejscowośćGdzie przesłać/dostarczyć
przesyłki
Do kiedy
1KrakówUP Kraków 1, ul. Westerplatte 20, 31-045 Kraków 1
Tel.(12) 431-74-51
(12) 421-14-91
26.04.2017
2.SandomierzUP. Sandomierz 1
ul. Stefana Żeromskiego 12
27-600 Sandomierz 1
Tel.(15) 833-16-37
(15) 833-16-38
02.05.2017
3.Kazimierz MięćmierzUP Kazimierz Dolny
ul. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 2
24-120 Kazimierz Dolny
Tel.(81) 881-05-00
07.05.2017
4.WarszawaUP Warszawa 1
ul. Świętokrzyska 31/33
00-001 Warszawa
kom. 502-019-145
tel.(22) 505-33-60
14.05.2017r.
5.PłockUP Płock 1
ul. Bielska 14b
09-400 Płock
Tel. (24) 262-57-54
ul. Bielska 14b
09-400 Płock
17.05.2017r.
6.ToruńUP Toruń 1
ul. Rynek Staromiejski 15
87-100 Toruń
Tel.(56) 652-79-03
(56) 652-78-00
17.05.2017
7.GdańskOdebranie przesyłek nadanych pocztą specjalną
26/27 maja 2017 r. przy Żurawiu nad Motławą
przez upoważnionego pracownika UP Gdańsk 50

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Czy podoba Ci się stosowanie farb metalizowanych (srebrnych, złotych) na znaczkach?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij