W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Piesza z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich

2017.04.13. 12:26

Regulamin Pieszej Poczty Specjalnej z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich

 1. Organizatorami "Pieszej Poczty Specjalnej" są:
  • Region Sieci w Warszawie Województwo,
  • Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie.
 2. Piesza Poczta Specjalna z okazji obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich , zostanie zorganizowana w dniu 27 maja 2017 r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko Poczty Polskiej - Urząd Pocztowy Serock.
 3. Do przeniesienia Pieszą Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.05.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Serock, ul. Rynek, 05-140 Serock z dopiskiem na kopercie: "Piesza Poczta Specjalna". Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" będą również przyjmowane w dniu 27.05.2017 r. na stoisku pocztowym zorganizowanym na Rynku w Serocku w trakcie uroczystości.
 5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Serock ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: "600-lecie nadania Serockowi praw miejskich".
 6. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" Urząd Pocztowy Serock przekaże upoważnionej osobie w celu przeniesienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej (Pocztylion w stroju z 1854 roku).
 7. Po przeniesieniu "Pieszą Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Serock, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz dodatkowym stemplem "600-lecie nadania Serockowi praw miejskich przeniesiono w Korowodzie do UP Serock". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pieszą Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie i Region Sieci Warszawa Województwo.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 14 kwietnia 2017 roku.*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art. 58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij