W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Wręczono Nagrody Feliksa Jasieńskiego za rok 2015

2017.02.06. 11:04

20 stycznia 2017 roku w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie - po raz pierwszy wręczone zostały Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego. Decyzję kapituły ogłosił jej przewodniczący profesor Wojciech Kowalski. Uroczystość miała miejsce w trakcie dorocznego Spotkania Darczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie.

Nagrodę "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego ustanowiły w 2016 roku, na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego, następujące instytucje: Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Nagroda ma charakter doroczny. W ramach pierwszej edycji (za rok 2015) przyznano ją w trzech kategoriach:

Dla pracownika nauki - za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich - kapituła przyznała Nagrodę dr Dariuszowi Kacprzakowi, autorowi monografii Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, opublikowanej nakładem NiMOZ w Warszawie w 2015 roku. W oparciu o badania archiwalne dr Kacprzak zrekonstruował losy kolekcji artystycznych łódzkich przemysłowców, kreśląc obraz kulturowy wielonarodowościowej metropolii jaką była Łódź przełomu wieków - epoki rodzącej się nowoczesności.

Dla dziennikarza - za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego - kapituła przyznała Nagrodę Januszowi Miliszkiewiczowi, dziennikarzowi specjalizującemu się w promowaniu kolekcjonerstwa, za publikowane w roku 2015 cotygodniowe artykuły poświęcone kolekcjonerstwu na łamach dziennika "Rzeczpospolita" i Gazety Giełdy "Parkiet", w tym za liczne wywiady ze znaczącymi dla zachowania dziedzictwa kultury narodowej osobistościami. Kapituła wzięła pod uwagę wartość merytoryczną publikowanych tekstów, które wyznaczają wysokie standardy naukowe i etyczne dla środowiska kolekcjonerskiego i obrotu dobrami kultury.

Dla instytucji - za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy - kapituła przyznała Nagrodę Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu za przygotowanie wystawy i opublikowanie katalogu Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego. Kolekcja ta, licząca ponad 600 obiektów, została pokazana publiczności w formie stałej wystawy muzealnej. Dzięki temu wielki wysiłek i osiągnięcia kolekcjonera zostały upowszechnione i służą społeczeństwu, a jednocześnie popularyzują kolekcjonerstwo jako formę wzbogacania narodowego dziedzictwa kulturowego.

Nagrody, w obecności uczestników Spotkania Dobroczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie oraz członków kapituły wręczyli: przewodniczący kapituły prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski oraz jej wiceprzewodniczący dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wybór miejsca, gdzie została wręczona Nagroda - czyli Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - nie jest przypadkowy, podkreśla bowiem wieloletni wkład kolekcjonerów w budowanie zbiorów prezentowanych w polskich muzeach. Ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie jest depozytariuszem wielkiej kolekcji Feliksa Jasieńskiego, patrona Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie".

Komentując przyznanie Nagrody dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor MNK, powiedział: Ukonstytuowanie tej Nagrody jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Muzeum Narodowego w Krakowie, które w ten sposób oddaje hołd swemu dobroczyńcy. Stanowi także widomy znak dla całego środowiska muzealników i wszystkich, którzy wspierają działalność muzeów w Polsce, że razem jesteśmy w stanie kształtować dla przyszłych pokoleń ten powszechnie dostępny zasób dzieł, który decyduje o "kulturze pamięci" i przyszłości całego społeczeństwa.

Mówiąc o znaczeniu Nagrody dla polskiej kultury przewodniczący jej Kapituły, wybitny kolekcjoner, niezmiernie zasłużony dla odzyskiwania polskich dóbr zagranicą, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski podniósł następującą kwestię: Nagroda zwraca uwagę opinii publicznej na kolekcjonerstwo, które było i jest w znacznym stopniu nadal naturalną podstawą rozwoju muzealnictwa. Wystarczy przypomnieć, że zbiory wszystkich niemal wielkich muzeów na świecie zostały zbudowane na podstawie kolekcji, a zasoby Muzeum Narodowego w Krakowie są także tego przykładem. Powinniśmy zatem wspierać i popularyzować kolekcjonerstwo, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zachowania i wzbogacania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Zwracając uwagę na patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik powiedziała: "Muzeum" Feliksa Jasieńskiego, którego powstanie nierozerwalnie związane było z dziejami pierwszej polskiej awangardy artystycznej, od początków budowane było z myślą o uzupełnieniu kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Trudno więc o lepsze miejsce dla inauguracji nagrody jego imienia niż sala, w której prezentowane są skarby naszej sztuki przełomu wieków - żywa ilustracja zaangażowania kolekcjonera w życie kulturalne jego czasów, a przede wszystkim jego wkładu we wzbogacanie dorobku artystycznego Polski.

O Nagrodzie

Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele jej założycieli oraz znani kolekcjonerzy. Honorowym przewodniczącym kapituły jest prof. dr hab. Krzysztof Pomian. Regulamin Nagrody, w tym skład jej kapituły, dostępny jest na stronie www.kolekcjonerstwo.pl Wręczenie Nagrody za rok 2016 nastąpi 10 listopada 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

O Patronie Nagrody i jego kolekcji

Kolekcja Feliksa Jasieńskiego, na którą złożyło się ponad 15 tysięcy obiektów, stanowiła dla Muzeum Narodowego w Krakowie niezwykle cenny dar w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby polskiej końca XIX i początku XX wieku, pozostający do dziś podstawą prezentacji polskiego impresjonizmu i symbolizmu w głównych galeriach muzealnych - z obrazami-manifestami, takimi jak "Szał" Podkowińskiego czy "Macierzyństwo" Wyspiańskiego. W zbiorze grafiki i plakatu, obok dzieł mistrzów gatunku - Piranesiego, Goi, Klingera, Toulouse Lautreca - znalazły się plansze sygnowane przez "odnowicieli" polskiej grafiki artystycznej, z Pankiewiczem i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin, a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiroshige, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy.

Realizując zobowiązania wobec darczyńcy Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło trud przygotowania monumentalnego "Korpusu daru Feliksa Jasieńskiego". Kolejność tomów podyktowana została potrzebą nowego spojrzenia na dorobek kolekcjonerski Jasieńskiego i podkreślenia zróżnicowania, a zarazem wewnętrznej spójności jego zbiorów. Będą więc one poświęcone: malarstwu i rzeźbie (w przygotowaniu), rysunkowi, pastelom i akwarelom (opublikowany), grafice polskiej i europejskiej, zbiorom dalekowschodnim, tkaninom i rzemiosłu artystycznemu. Całość zamkną tomy dokumentacyjne: Biblioteka i Archiwum Feliksa Jasieńskiego.Ryszard Kruk www.kolekcjonerstwo.pl, grafika: Pixabay

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Czy podoba Ci się stosowanie farb metalizowanych (srebrnych, złotych) na znaczkach?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2018
Cp
2018
Do
2018
Er
2018
Ps
2018
Zn
2019

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij