W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Paralotniowa z okazji Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015

2015.07.20. 11:38

Regulamin "Pierwszej Paralotniowej Poczty" Organizowanej w dniu 22.08.2015r z okazji: "Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015"

1. Organizatorami "Pierwszej Paralotniowej Poczty" są:

2. "Pierwsza Paralotniowa Poczta" zostanie zorganizowana w dniu 22 sierpnia 2015 r. z okazji: "Pikniku Paralotniowego Chmieloty 2015". Start paralotni nastąpi z terenów boisk Mosir przy ulicy Sikorskiego w Krasnymstawie. Przewóz przesyłek nastąpi paralotnią na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Lublinie.

3. Do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

4. Wydane z tej okazji:

Pozostałe niżej wymienione walory można nabyć do wyczerpania nakładu, w Krasnostawskim Stowarzyszeniu Paralotniowym w formie "cegiełek" na rzecz statutowej działalności stowarzyszenia. Szczegóły można uzyskać pod adresem e-mail: ksp@pilotppg.pl. Osoba do kontaktu p. Mariusz Dziuba, tel. 693 62 72 73. Info:www.ksp.krasnystaw.pl

Należność za zamówione walory łącznie z kosztami przesyłki zwrotnej należy wykonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Bank Spółdzielczego w Krasnymstawie nr. rachunku bankowego: 88 8200 0008 2001 0020 8493 0001 z dopiskiem "Pierwsza Paralotniowa Poczta".

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu " Pierwszą Paralotniową Pocztą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 roku na adres: Urząd Pocztowy Krasnystaw ul. Pl. 3-go Maja 26, 22-300 Krasnystaw tel. (82) 576-24-24 z dopiskiem na kopercie "Pierwsza Paralotniowa Poczta ".

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" będą również przyjmowane w dniu 22 sierpnia 2015r., na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie na terenie boisk Mosir w Krasnymstawie przy ulicy Sikorskiego.

7. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.

8. Przesyłki dopuszczone do przewozu " Pierwszą Paralotniową Pocztą" zostaną w Urzędzie Pocztowym Krasnystaw ostemplowane datownikiem okolicznościowym wydanym z okazji "Pierwszej Paralotniowej Poczty"

9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Krasnystaw zostaną przewiezione na stoisko okolicznościowe.

10. Pracownicy Urzędu Pocztowego Krasnystaw obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą przesyłki upoważnionej osobie członkowi załogi paralotni celem przewiezienia ich "Pierwszą Paralotniową Pocztą ".

11. Po przewiezieniu "Pierwszą Paralotniową Pocztą" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka paralotni upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego Chełm 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Paralotnią pilot Marcin Posiej w asyście drugiego pilota Mariusz Dziuba". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pierwszą Paralotniową Pocztą" odpowiada Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie i Region Sieci w Lublinie.

13. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 20 lipca 2015 r.

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij