W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Balonowa z okazji I Toruńskich Zawodów Balonowych

2010.07.08. 09:21

Regulamin "Poczty Balonowej" organizowanej z okazji I Toruńskich Zawodów Balonowych

  1. Organizatorami "Poczty Balonowej" są: Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu oraz Aeroklub Pomorski w Toruniu.
  2. "Poczta Balonowa" zostanie zorganizowana w dniu 30 lipca 2010 roku z okazji I Toruńskich Zawodów Balonowych. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Toruń 1 - Stoisko Pocztowe Urzędu Pocztowego Toruń 1 na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu - Głuchowo/Bielczyny - Urząd Pocztowy Chełmża.
  3. Do przewozu "Pocztą Balonową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 lipca 2010 roku na adres: Urząd Pocztowy Toruń 1, Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie "Poczta Balonowa". Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" w dniu 30.07.2010 r. będą przyjmowane również na Stoisku Pocztowym Urzędu Pocztowego Toruń 1 na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.
  5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym z hasłem "I TORUŃSKIE ZAWODY BALONOWE" zostaną przewiezione za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z Urzędu Pocztowego Toruń 1 na Stoisko Pocztowe Urzędu Pocztowego Toruń 1 na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Następnie przesyłki zostaną przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia "Pocztą Balonową".
  6. Po przewiezieniu "Pocztą Balonową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Chełmża, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "POCZTA BALONOWA Przewieziono w dniu 30.07.2010 r. na trasie; UP Toruń 1 - UP Chełmża".
    Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom, zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
  7. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek filatelistycznych "Pocztą Balonową" odpowiada Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu.
  8. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Filatelistyki w dniu 2 lipca 2010 roku.

Kierownik
Wydziału Filatelistyki
Joanna Nowicka

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij