W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Harcerska z okazji VI Krajowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej "Śląski Festiwal Znaczka - Ruda Śląska '2002"

2002.09.26. 17:11

Regulamin Poczty Harcerskiej organizowanej z okazji VI Krajowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej "Śląski Festiwal Znaczka - Ruda Śląska '2002"

 1. Organizatorami Poczty Harcerskiej są: Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach, Rejonowy Urząd Poczty w Chorzowie, Związek Harcerstwa polskiego - Komenda Hufca im. Łucji Zawady w Rudzie Śląskiej i Zarząd Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej.
 2. Poczta Harcerska zorganizowana zostanie w dniu 23 października 2002r. Przewiezienie przesyłek (rowerem lub samochodem w zależności od warunków atmosferycznych) nastąpi na trasie: UP Ruda Śląska 10 (miejsce wystawy) - UP Ruda Śląska 1 (Komenda Hufca ZHP im. Łucji Zawady).
 3. Do przewozu Pocztą Harcerską dopuszczone zostaną listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez komitet Organizacyjny, jak i bez tych nalepek).
 4. Nalepki Poczty Harcerskiej można zamawiać pod adresem Komitetu Organizacyjnego VI Krajowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej - Biuro Zarządu Oddziału PZF, ul. Paderewskiego 1"b", 41-710 Ruda Śląska 10. Ponadto można nabyć okolicznościowe kartki korespondencyjne wydane przez Komitet Organizacyjny.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Harcerską po ich przygotowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, ewentualnym naklejeniu nalepek Poczty Harcerskiej oraz dokładnym zaadresowaniu, należy przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 21 października 2002r. pod adresem: Urząd Pocztowy, ul. Dąbrowskiego 8, 41-710 Ruda Śląska 10 (Wirek) - z dopiskiem na kopercie "POCZTA HARCERSKA".
 6. Przesyłki, które dotrą do Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 10 (Wirek) po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone do nadawcy.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Harcerską zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym "VI Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna - Poczta Harcerska - hm Łucja Zawada".
 8. Urząd Pocztowy Ruda Śląska 10 (Wirek) przekaże przesyłki upoważnionym posłańcom celem ich przewiezienia z dzielnicy Wirek do dzielnicy Ruda, do Obwodowego Urzędu Poczty Ruda Śląska 1.
 9. Przesyłki dostarczone do Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 1 zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz specjalnym stemplem informacyjnym "Przewieziono Pocztą Harcerską", a następnie przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 10. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek filatelistycznych Pocztą Harcerską odpowiadają: Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach oraz Rejonowy Urząd Poczty w Chorzowie.
 11. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 23 września 2002r.

Zastępca Dyrektora Biura Usług Pocztowych
Robert Dębski

źródło: Poczta Polska, podkreślenia: MJ

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij