W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Zagłosuj w Plebiscycie na najładniejsze
znaczki i kartki
z 2021 roku
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021

Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Ps
2022
Zn
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Policyjna z okazji 10-lecia Grupy IPA w Płocku

2002.09.16. 16:14

Regulamin "Poczty Policyjnej" organizowanej z okazji "X-lecia Grupy IPA w Płocku"

  1. Organizatorem "Poczty Policyjnej" jest Dyrekcja Okręgu Poczty w Warszawie, Rejonowy Urząd Poczty w Płocku, Urząd Miasta w Płocku, Komenda Miejska Policji w Płocku, PZF Zarząd Oddziału w Płocku, IPA w Płocku.
  2. "Poczta Policyjna" zorganizowana będzie w dniu 5 października 2002r. a przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Płock - Bielsk radiowozem policyjnym.
  3. Do przewozu "Pocztą Policyjną" zostaną dopuszczone listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki, opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Policyjną" odpowiednio zaadresowane, oznaczone i opłacone należy w terminie do dnia 2 października 2002r. przekazać w kopercie na adres: Rejonowy Urząd Poczty, ul. Bielska 14b, 09-400 PŁOCK z zaznaczeniem "Poczta Policyjna".
  5. Przesyłki po ostemplowaniu znaczków opłaty datownikiem okolicznościowym z hasłem "10 ROCZNICA POWSTANIA IPA REGIONU PŁOCKIEGO - MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI - INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION" Urząd pocztowy Płock 1 wyda dowódcy radiowozu w formie odsyłki listowej z kartą.
  6. Przesyłki po przewiezieniu radiowozem zostaną w urzędzie pocztowym Bielsk ostemplowane okolicznościową pieczątką o treści: "Przewieziono radiowozem policyjnym na trasie Płock - Bielsk. Dowódca radiowozu nadkomisarz Stefan Śliwiński." następnie zostaną przekazane do dalszych czynności pocztowych.
  7. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek filatelistycznych "Pocztą Rzeczną" * odpowiadają Dyrekcja Okręgu Poczty w Warszawie i Rejonowy Urząd Poczty w Płocku.
  8. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty polskiej w Warszawie dnia 12 września 2002r.

Zastępca Dyrektora Biura Usług Pocztowych
Robert Dębski

* w regulaminie jest błąd, powinno być "Pocztą Policyjną" (MJ)

źródło: Poczta Polska, podkreślenia: MJ

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij