W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Balonowa upamiętniająca śmierć Franciszka Hynka

2008.06.09. 16:53

Regulamin Poczty Balonowej upamiętniającej tragiczną śmierć w roku 1958 pilota Franciszka Hynka - dwukrotnego zdobywcy Pucharu Gordona Benetta oraz 50 - tą rocznicę wznowienia po II wojnie światowej przewozu poczty balonami przez Koło P.Z.F. w Lesznie

  1. Organizatorem "Poczty Balonowej" jest Komitet Organizacyjny, Aeroklub Leszczyński, Centrum Poczty Oddział Regionalny w Poznaniu, Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie oraz Koło Miejskie PZF w Lesznie.
  2. "Poczta Balonowa" zostanie zorganizowana w ramach obchodu przypadających rocznic. Przewóz przesyłek "Pocztą Balonową" nastąpi w dniu 8 lipca 2008 r. z lotniska w Lesznie. Przelot odbędzie się na trasie Leszno (UP Leszno 1) - Rydzyna (UP Rydzyna) na obszarze obsługiwanym przez Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie. W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lot może odbyć się w innym terminie lub trasa lotu może zostać zmieniona. Takiej sytuacji na przesyłkach umieszczony zostanie odcisk pieczątki kauczukowej z odpowiednią informacją.
  3. Do przewozu "Pocztą Balonową" zostaną dopuszczone listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak też bez nalepek.
  4. Nalepki dla przesyłek "Poczty Balonowej" można zamawiać pod adresem: PZF Koło Miejskie w Lesznie, skr. poczt. nr 7, Urząd Pocztowy 64-101 Leszno 3, ul. Boh. Westerplatte 6a, w terminie do 25 czerwca br. Nalepki zostaną wydane w nakładzie 2000 szt., w arkusikach po 4 szt. Cena 1 nalepki ustalona została na 2 zł.
  5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" po ich przygotowaniu, w tym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz zaadresowaniu i ewentualnym naklejeniu nalepki "Poczty Balonowej" należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Poczta Balonowa" w terminie do 30 czerwca 2008 r. na adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 26.
  6. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym (przesyłki polecone zostaną ponadto oklejone okolicznościową nalepką "R") Urząd Pocztowy Leszno 1 przekaże upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu.
  7. Przesyłki po przewiezieniu "Pocztą Balonową" zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu do Urzędu Pocztowego Rydzyna. Po opracowaniu przesłanych w "Poczcie Balonowej" przesyłek, tj. po przystawieniu datownika dziennego, ostemplowaniu pieczątką z nazwą balonu, którym przesyłki zostały przesłane, zostaną wyekspediowane, celem doręczenia adresatom.
  8. Za prawidłową realizacją przewozu przesyłek "Pocztą Balonową" odpowiada Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie.
  9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 03.06.2008.

Kierownik Wydziału
Usług Filatelistycznych
Franciszek Czekierda

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij