W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Posłannicza Szlakiem granicy plebiscytowej Górnego Śląska 1922 roku

2002.03.25. 17:05

Regulamin "Poczty Posłanniczej" szlakiem granicy plebiscytowej Górnego Śląska 1922 roku

 1. Organizatorem "Poczty Posłanniczej" są: Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach, Rejonowy Urząd Poczty w Zabrzu, Urząd Miasta w Knurowie, Urząd Gminy w Gierałtowicach, Związek Zawodowy Górników w Polsce - Rada Środowiska w Gliwicach, Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Gliwickiej oraz Polski Związek Filatelistów - Zarząd Oddziału w Zabrzu.
 2. "Poczta Posłannicza" zorganizowana zostanie w dniu 22.06.2002r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na dwóch trasach:
  • UP Knurów 4 - UP Zabrze 1, gdzie po obu stronach granicy były kopalnie węgla kamiennego,
  • UP Knurów 4 - UP Gliwice 1, gdzie po obu stronach granicy działały pierwsze drużyny harcerskie
 3. Do przewozu "Pocztą Posłanniczą" dopuszczone zostaną listy krajowe i zagraniczne zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z cennikiem opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Komitet Organizacyjny, jak i bez tych nalepek.
 4. Nalepki i kartki okolicznościowe "Poczty Posłanniczej" można zamawiać pod adresami: Związek Zawodowy Górników w Polsce, KWK "Knurów", ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów oraz Urząd Pocztowy, Okienko Filatelistyczne, ul. Łokietka 3, 44-194 Knurów 4.
 5. Nalepki zostaną wydane w nakładzie 500 szt., w cenie 1,00 zł za sztukę.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Posłanniczą" odpowiednio zaadresowane, opłacone i oznaczone należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Pocztowy, ul. Łokietka 3, 44-194 Knurów 4, w terminie do 20.06.2002r., z dopiskiem na kopercie "Poczta Posłannicza". Przesyłki można również wrzucać do specjalnych skrzynek pocztowych koloru żółtego, które zostaną umieszczone w Urzędzie Pocztowym Knurów 4 oraz w Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów". Przesyłki, które dotrą po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone do nadawcy.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Posłanniczą" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści "80 LAT POWROTU GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY".
 8. Urząd Pocztowy Knurów 4 przekaże przesyłki upoważnionym posłańcom celem ich przewiezienia na trasach:
  • UP Knurów 4 - Gierałtowice - Przyszowice - Makoszowy - Kończyce - UP Zabrze 1, przez posłańca poruszającego się na furmance;
  • UP Knurów 4 - Gierałtowice - Bojków - Trynek - Sikornik - Wójtowa Wieś - UP Gliwice 1, przez posłańca poruszającego się konno.
 9. Po dokonaniu przewozu przesyłek "Pocztą Posłanniczą" zostaną one ostemplowane specjalnym stemplem informacyjnym odpowiednio "Przesyłkę przewieziono Pocztą Posłanniczą szlakiem granicy plebiscytowej Górnego Śląska 1922 Knurów - Zabrze" lub "Przesyłkę przewieziono Pocztą Posłanniczą szlakiem granicy plebiscytowej Górnego Śląska 1922 Knurów - Gliwice", a następnie przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 10. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek filatelistycznych "Pocztą Posłanniczą" odpowiadają Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach i Rejonowy Urząd Poczty w Zabrzu.
 11. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 20 marca 2002r.

źródło: Poczta Polska, podkreślenia MJ

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij